Start Aktualności

ZAPROSZENIE

   Dnia 11.01.20 r. (sobota) TPZŁ łącznie z UTW organizuje spotkanie opłatkowe w TCDK ul. Berka Joselewicza o godz 1700. Chętni proszeni są o zgłaszanie się do dnia 04.01.20 r. do swoich grupowych (UTW) lub do Agnieszki Wereszczuk tel. 690 008 295. Koszt tego spotkania od jednej osoby wynosi 20 zł.

                                                                                                                                                                                                       Zarząd TPZŁ


 

XVIII PODLASKIE SPOTKANIA REGIONALNE

   Dnia 26.09.2019 r. w Łosickim Domu Kultury odbyły się XVIII Łosickie Spotkania Historyczne. Tym razem głównym organizatorem był Łosicki Dom Kultury wespół z Radą Miasta i Gminy Łosice. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łosickiej współuczestniczyło wykonując wystawę fotograficzną przedstawiającą działalność TPZŁ oraz organizując wręczenie odznaczeń honorowych "Zasłużony dla Ziemi Łosickiej". W tym roku odznaczenia otrzymali działacze TPZŁ i UTW: Marian Czmoch, Marianna Demianiuk, Agata Wasilewska oraz znany wszystkim w Łosicach muzyk, prowadzący  chóry łosickie Mirosław Odoszewski. Po odczytaniu laudacji zasłużonych i wręczeniu odznaczeń rozpoczęła się część historyczna. "Przemiany osadnicze w dorzeczu górnej Tocznej we wczesnym i późnym średniowieczu". A oto tematy i prelegenci:

   1) Atlas grodzisk ziemi siedleckiej - Katarzyna Skrzyńska  
   2) Jak grzebano zmarłych we wczesnym średniowieczu? Obrządek pogrzebowy międzyrzecza Bugu,Liwca i Krzny - Joanna Kalaga.
   3) Ziemia Łosicka we wczesnym i późnym średniowieczu w świetle badań historycznych - Tomasz Dobrowolski.
   4) Średniowieczne nazwy miejscowości na pograniczu polsko-ruskim i polsko-litewskim w międzyrzeczu Liwca i Bugu - Zygmunt Gałecki.
   5) Grodzisko w Dzięciołach i jego kontekst osadniczy - Bożena Bryńczak
   6) Historia Łosic w perspektywie archeologicznej - Mieczysław Bienia.
   7) Fotografia lotnicza jako metoda badawczo-dokumentacyjna - Miron Bogacki.
   8) Badania nieinwazyjne grodziska w Dzięciołach. Wyniki i popularyzacja - Wiesław Małkowski.
   9) Ochrona archeologicznego dziedzictwa kulturowego w powiecie łosickim - wybrane aspekty - Agnieszka Martyniuk-Drobysz.

Podsumowania sesji popularno-naukowej dokonała p.Joanna Kalaga. 

   Naszym zdaniem sesja była bardzo ciekawa, gdyż zainteresowani dyskutowali bardzo długo - umożliwił to poczęstunek podczas przerwy i czas spotkania przedłużył się o ponad 3 godziny.

 
              Spotkanie prowadził p. Waldemar Jakubiak.                                                 Licznie zgromadzona publiczność.


 
              Przemówienia okolicznościowe wygłosili: dyr. ŁDK p. Dorota Kozłowska, starosta pow. łosickiego p. Katarzyna Klimiuk,


 
                                       prezes TPZŁ p. Katarzyna Kobylińska-Chryć  oraz dyr.ZS Nr 1 p. Wiktor Boruta.


 
                              Poczet sztandarowy TPZŁ.                                                        Laudacje wygłosiły p. Jadwiga Parafiańczuk,


 
                                                                    p. Agnieszka Wereszczuk i p. Jadwiga Michaluk.


 
                                         Odznaczenia otrzymują: p. Marian Czmoch, p. Marianna Demianiuk,


 
             oraz p. Mirosław Odoszewski.                                                                 Pamiątkowe zdjęcie odznaczonych.


 
 Panowie A. Buczyło i J. Zawadzki promują książki z naszego regionu.                                        Prelegenci.


 
                         Pani Katarzyna Skrzyńska.                                                                        Pani Joanna Kalaga.   


 
                          Pan Tomasz Dobrowolski.                                                                        Pan Zygmunt Gałecki.


 
                                                                    Prelegenci otrzymywali również pytania z sali.


 
                                                                               W przerwie posiłek, oglądanie wystaw


 
                                                                                   lub zakup wydawnictw regionalnych.


 
                              Pani Bożena Bryńczyk.                                                                       Pan Mieczysław Bienia.


 
                                 Pan Miron Bogacki.                                                                            Pan Wiesław Małkowski.


 
                  Pani Agnieszka Martyniuk-Drobysz.                                                    Podsumowanie spotkania p. Joanna Kalaga.

 

ZAPROSZENIE


 

75 ROCZNICA BITWY POD JEZIORAMI

    2019 r. to już 75 rocznica bitwy pod Jeziorami i jak co roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łosickiej bierze udział w uroczystościach poświęconych temu wydarzeniu. 30 czerwca w miejscu, gdzie odbyła się ta bitwa została odprawiona uroczysta Msza Święta, na którą przybyły miejscowe władze, zaproszeni goście między innymi minister Marek Zagórski, członkowie różnych organizacji oraz mieszkańcy Jezior i okolicy. Przed mszą zostały złożone kwiaty, a po mszy głos zabrały miejscowe władze i goście. Po oficjalnej uroczystości wszyscy zebrani udali się nad jezioro, gdzie mogli spróbować specjałów grilowych i wspaniałej grochówki.
    Na koniec członkowie zarządu TPZŁ udali się na Tatarską Górę (posesja pana Waldemara Kosieradzkiego) by kontynuować uroczystości przy suto zastawionym stole oraz śpiewie pieśni patriotycznych głównie w wykonaniu zespołu z Zakrza, któremu próbowali "pomagać" wszyscy zebrani. W tym miejscu zarząd TPZŁ pragnie podziękować p. Kosieradzkiemu za przygotowanie spotkania oraz za wspaniałą atmosferę podczas jego trwania.

 
                                                     Złożenie kwiatów pod pomnikiem przez panią starostę oraz TPZŁ i UTW.


 
                       Honorowa warta przed pomnikiem.                                           Licznie zgromadzeni goście i mieszkańcy Jezior.


 
                 Mszę Świętą odprawiał ks. Sebastian Mućka.                             Stoisko TPZŁ z książkami cieszyło się sporym zainteresowaniem.


 
                                                                 Uroczystość uświetnił swym występem chór Adoramus.


 
                     Przemawia p. minister Marek Zagórski.                                            Przemawia p. starosta Katarzyna Klimiuk.


 
                          Był również pokaz jazdy konnej.                                                                      Był też taki konik.


 
                                                                          W lesie nad jeziorem grochówka smakuje najlepiej.


 
              Przyjęcie u p. Kosieradzkiego na Tatarskiej Górze.                                    Było również śpiewanie i granie na gitarze.
 
Więcej artykułów…