Start Aktualności

XX SPOTKANIA REGINALNE


    09.10.2023r.  w Zespole Oświatowym w Niemojkach odbyła się XX Jubileuszowa Sesja Popularnonaukowa pt. "Koleją Przez Ziemię Łosicką". Partnerem wydarzenia był Samorząd Województwa Mazowieckiego. Patronat honorowy objął starosta powiatu łosickiego oraz burmistrz miasta i gminy Łosice.

   Prezes TPZŁ pani Wanda Frączek powitała licznie zgromadzonych uczestników konferencji. Po powitaniu kolejno głos zabrali: pan Dariusz Stopa – Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Starosta Powiatu Łosickiego pan Jan Kobyliński oraz Burmistrz Miasta i gminy Łosice pan Mariusz Kucewicz. Miejsce konferencji było adekwatne do jej tematu. Stacja kolejowa Niemojkipierwsza stacja w powiecie, przez którą przebiega Kolejowa nr 31. Koleżanka Anna Jurzyk przedstawiła w formie prelekcji historie XIX dotychczasowych konferencji popularnonaukowych w ramach Podlaskich Spotkań Regionalnych. Większość dotychczasowych konferencji odbywała się w gmachu Zespołu Szkół nr 1 przy wydatnej pomocy i życzliwości dyrekcji, nauczycieli i uczniów . Następnie zgodnie z programem odbyło się wręczenie odznaczeń Zasłużony Dla Ziemi Łosickiej“. Wyróżnienie to otrzymali :
  1. Agnieszka Jakoniuk

  1. Dorota Kozłowska

  1. Małgorzata Szymańska

  1. Dariusz Kazun

  1. Janusz Kobyliński

  1. Mariusz Kucewicz

  1. Zenobiusz Parafiańczuk

    Był to wzruszający moment i radość odznaczonych. Kolejnym punktem programu było ogłoszenie wyników konkursu plastycznego o tematyce kolejnictwa. Nagrody otrzymałi nie tylko zwycięzcy pierwszych trzech miejsc w poszczególnych kategoriach,  ale wszyscy uczestnicy konkursu.

    Program artystyczny w wykonaniu przedszkolaków i uczniów Zespołu Oświatowego w Niemojkach był piękną klamrą rozpoczynającą i kończącą tę część konferencji. Widownia nagrodziła przedszkolaków i uczniów gromkimi brawami .

   Po przerwie kawowej rozpoczęła się cześć merytoryczna czyli referaty tematyczne, które wygłosili:

  • Rafał Dmowski : “Historia Kolejnictwa na Ziemi Łosickiej”

  • Rafał Zubkowicz : ”Kolejki wąskotorowe na Ziemi Łosickiej”

  • Łukarz Wawryniuk: ”Pochodzenie nazw miejscowych na terenie linii kolejowej nr 31 Niemojki - Fronołów”

  • Marian Czmoch : ”Stacja Kolejowa  Niemojki”

  • Piotr Pawłowski: ”Historia kolei we wspomnieniach mieszkańców Niemojek i Patkowa”

   Cieszy nas fakt, iż w konferencji uczestniczyli wieloletni pracownicy kolei, a także najstarsi mieszkańcy mieszkańcy Niemojek i Patkowa, między innymi pan Eugeniusz Miłkowski lat 93. Ważnym akcentem były wystawy przygotowane przez: TPZŁ, Bibliotekę Pedagogiczną w Łosicach, Zespół Oświatowy w Niemojekach. Materiały zamieszczone na wystawach pochodziły z prywatnych zbiorów oraz ze Szkolnej Izby Pamięci Narodowej. Szczególne podziękowania przesyłamy panu Tomaszowi Nasiłowskiemu za udostępnienie unikatowych starych zdjęć związanych z linią kolejową nr 31. Dużym zainteresowaniem cieszył  się także kiermasz wydawnictw regionalnych. W tym miejscu serdecznie podziękowania ze strony TPZŁ kierujemy do : Samorządu Województwa Mazowieckiego, który był partnerem naszej konferencji, do Starostwa powiatowego w Łosicach , Urzędu Miasta i Gminy Łosice , Zespołu Oświatowego w Niemojkach , Łosickiego Domu Kultury , Biblioteki Pedagogicznej , naszych sponsorów oraz pań z KGW Niemojki wieś i stacja Niemojki.

                                                                    Z wyrazami uznania i szacunku Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łosickiej.
 

PLAKAT XX TPZŁ 

ZAPROSZENIE XX TPZŁ 

NOWA ODSŁONA MUZEUM ZIEMIAŃSTWA W DĄBROWIE

   W dniu 23.08.23 r. członkowie zarządu i działacze TPZŁ wzięli udział w uroczystości, której nazwa brzmi "Nowa odsłona Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie". W spotkaniu wzięło udział wiele osób ze świata polityki, miejscowe władze, działacze na rzecz rozwoju terenu Mazowsza - między innymi p. Adam Struzik - marszałek województwa mazowieckiego, dwie marszałkinie, p. poseł Marek Sawicki, p. posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz oraz lokalne media. Gości powitał dyr. Muzeum Regionalnego w Siedlcach p. Sławomir Kordaczuk oraz przedstawił wszystkie dokonania w latach 2019 -2022 w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie. Pan Dyrektor po przyjęciu honorowego odznaczenia oprowadził zebranych po odnowionym parku, żeby następnie wejść do wiaty, w której odbył się sowity poczęstunek. Goście wyjechali wyjątkowo zadowoleni z powodu iście ziemiańskiej gościnności i przyjemnej atmosfery. 
Więcej artykułów…