Start Aktualności

ZAPROSZENIE XX TPZŁ 

NOWA ODSŁONA MUZEUM ZIEMIAŃSTWA W DĄBROWIE

   W dniu 23.08.23 r. członkowie zarządu i działacze TPZŁ wzięli udział w uroczystości, której nazwa brzmi "Nowa odsłona Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie". W spotkaniu wzięło udział wiele osób ze świata polityki, miejscowe władze, działacze na rzecz rozwoju terenu Mazowsza - między innymi p. Adam Struzik - marszałek województwa mazowieckiego, dwie marszałkinie, p. poseł Marek Sawicki, p. posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz oraz lokalne media. Gości powitał dyr. Muzeum Regionalnego w Siedlcach p. Sławomir Kordaczuk oraz przedstawił wszystkie dokonania w latach 2019 -2022 w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie. Pan Dyrektor po przyjęciu honorowego odznaczenia oprowadził zebranych po odnowionym parku, żeby następnie wejść do wiaty, w której odbył się sowity poczęstunek. Goście wyjechali wyjątkowo zadowoleni z powodu iście ziemiańskiej gościnności i przyjemnej atmosfery. 

83 ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ

  

   13 kwietnia w Łosicach obchodzono 83 rocznicę  Zbrodni Katyńskiej i 13 rocznicę  Katastrofy Smoleńskiej. O godz. 10.00 w Łosickim Domu Kultury odbyła się promocja książki "Katyniacy Ziemi Łosickiej". Było to bardzo ciekawe spotkanie podczas którego współautorzy Agata Wasilewska i Dariusz Kazun (członkowie TPZŁ) zapoznali zebranych z ciekawymi momentami pracy nad tą książką. Niestety dwaj pozostali współautorzy byli nieobecni, ponieważ jeden z nich Hieronim Bolesta - zmarł, a drugi Tomasz Dobrowolski - zachorował.
    Po tym spotkaniu o godz. 12.00 odbyła się druga część uroczystości na skwerze poświęconym Katyniakom, w której wzięła udział delegacja Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łosickiej wraz z pocztem sztandarowym. W przemówieniu okolicznościowym burmistrz Łosic pan Mariusz Kucewicz wspomniał o roli TPZŁ w zachowaniu pamięci historycznej tych tragicznych wydarzeń. 24 października 2009 delegacja TPZŁ przywiozła z Katynia urnę z ziemią pobraną z grobów Żołnierzy Polskich pomordowanych w kwietniu 1940 roku .
   Obchody  miały uroczysty charakter. Przejmująco zabrzmiał Apel Poległych z udziałem harcerzy z Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej "Płomienie" ze Szkoły Podstawowej nr1 w Łosicach. Również  uczniowie tej szkoły wykonali wzruszający program artystyczny .
   "Człowiek nie może pozwolić.żeby prawda została wydarta pod pozorem niczym nieograniczonej wolności ,nie można zagubić w sobie krzyku sumienia, jako głosu prawdy,która go przerasta , ale która równocześnie czyni go człowiekiem i stanowi o jego człowieczeństwie" .
                                                                                                                                                                               Jan Paweł II


                                                                                                Promocja książki.


                                                                                          Oczekiwanie na uroczystość.


                                                                                                    Poczty sztandarowe.


           Warta przed pomnikiem poświęconym Katyniakom.                                             Wciągnięcie flagi na maszt.


                              Przemówienie burmistrza.                                                                        Apel poległych.


                                                                                                 Złożenie kwiatów.


                         Prowadząca uroczystość.                                                                    Przemówienie starosty.


                              Część artystyczna.                                                                             Zakończenie uroczystości.


 

KATYŃ - ROCZNICA 2023r


 
Więcej artykułów…