Start Aktualności

XVIII PODLASKIE SPOTKANIA REGIONALNE

   Dnia 26.09.2019 r. w Łosickim Domu Kultury odbyły się XVIII Łosickie Spotkania Historyczne. Tym razem głównym organizatorem był Łosicki Dom Kultury wespół z Radą Miasta i Gminy Łosice. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łosickiej współuczestniczyło wykonując wystawę fotograficzną przedstawiającą działalność TPZŁ oraz organizując wręczenie odznaczeń honorowych "Zasłużony dla Ziemi Łosickiej". W tym roku odznaczenia otrzymali działacze TPZŁ i UTW: Marian Czmoch, Marianna Demianiuk, Agata Wasilewska oraz znany wszystkim w Łosicach muzyk, prowadzący  chóry łosickie Mirosław Odoszewski. Po odczytaniu laudacji zasłużonych i wręczeniu odznaczeń rozpoczęła się część historyczna. "Przemiany osadnicze w dorzeczu górnej Tocznej we wczesnym i późnym średniowieczu". A oto tematy i prelegenci:

   1) Atlas grodzisk ziemi siedleckiej - Katarzyna Skrzyńska  
   2) Jak grzebano zmarłych we wczesnym średniowieczu? Obrządek pogrzebowy międzyrzecza Bugu,Liwca i Krzny - Joanna Kalaga.
   3) Ziemia Łosicka we wczesnym i późnym średniowieczu w świetle badań historycznych - Tomasz Dobrowolski.
   4) Średniowieczne nazwy miejscowości na pograniczu polsko-ruskim i polsko-litewskim w międzyrzeczu Liwca i Bugu - Zygmunt Gałecki.
   5) Grodzisko w Dzięciołach i jego kontekst osadniczy - Bożena Bryńczak
   6) Historia Łosic w perspektywie archeologicznej - Mieczysław Bienia.
   7) Fotografia lotnicza jako metoda badawczo-dokumentacyjna - Miron Bogacki.
   8) Badania nieinwazyjne grodziska w Dzięciołach. Wyniki i popularyzacja - Wiesław Małkowski.
   9) Ochrona archeologicznego dziedzictwa kulturowego w powiecie łosickim - wybrane aspekty - Agnieszka Martyniuk-Drobysz.

Podsumowania sesji popularno-naukowej dokonała p.Joanna Kalaga. 

   Naszym zdaniem sesja była bardzo ciekawa, gdyż zainteresowani dyskutowali bardzo długo - umożliwił to poczęstunek podczas przerwy i czas spotkania przedłużył się o ponad 3 godziny.

 
              Spotkanie prowadził p. Waldemar Jakubiak.                                                 Licznie zgromadzona publiczność.


 
              Przemówienia okolicznościowe wygłosili: dyr. ŁDK p. Dorota Kozłowska, starosta pow. łosickiego p. Katarzyna Klimiuk,


 
                                       prezes TPZŁ p. Katarzyna Kobylińska-Chryć  oraz dyr.ZS Nr 1 p. Wiktor Boruta.


 
                              Poczet sztandarowy TPZŁ.                                                        Laudacje wygłosiły p. Jadwiga Parafiańczuk,


 
                                                                    p. Agnieszka Wereszczuk i p. Jadwiga Michaluk.


 
                                         Odznaczenia otrzymują: p. Marian Czmoch, p. Marianna Demianiuk,


 
             oraz p. Mirosław Odoszewski.                                                                 Pamiątkowe zdjęcie odznaczonych.


 
 Panowie A. Buczyło i J. Zawadzki promują książki z naszego regionu.                                        Prelegenci.


 
                         Pani Katarzyna Skrzyńska.                                                                        Pani Joanna Kalaga.   


 
                          Pan Tomasz Dobrowolski.                                                                        Pan Zygmunt Gałecki.


 
                                                                    Prelegenci otrzymywali również pytania z sali.


 
                                                                               W przerwie posiłek, oglądanie wystaw


 
                                                                                   lub zakup wydawnictw regionalnych.


 
                              Pani Bożena Bryńczyk.                                                                       Pan Mieczysław Bienia.


 
                                 Pan Miron Bogacki.                                                                            Pan Wiesław Małkowski.


 
                  Pani Agnieszka Martyniuk-Drobysz.                                                    Podsumowanie spotkania p. Joanna Kalaga.

 

ZAPROSZENIE


 

75 ROCZNICA BITWY POD JEZIORAMI

    2019 r. to już 75 rocznica bitwy pod Jeziorami i jak co roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łosickiej bierze udział w uroczystościach poświęconych temu wydarzeniu. 30 czerwca w miejscu, gdzie odbyła się ta bitwa została odprawiona uroczysta Msza Święta, na którą przybyły miejscowe władze, zaproszeni goście między innymi minister Marek Zagórski, członkowie różnych organizacji oraz mieszkańcy Jezior i okolicy. Przed mszą zostały złożone kwiaty, a po mszy głos zabrały miejscowe władze i goście. Po oficjalnej uroczystości wszyscy zebrani udali się nad jezioro, gdzie mogli spróbować specjałów grilowych i wspaniałej grochówki.
    Na koniec członkowie zarządu TPZŁ udali się na Tatarską Górę (posesja pana Waldemara Kosieradzkiego) by kontynuować uroczystości przy suto zastawionym stole oraz śpiewie pieśni patriotycznych głównie w wykonaniu zespołu z Zakrza, któremu próbowali "pomagać" wszyscy zebrani. W tym miejscu zarząd TPZŁ pragnie podziękować p. Kosieradzkiemu za przygotowanie spotkania oraz za wspaniałą atmosferę podczas jego trwania.

 
                                                     Złożenie kwiatów pod pomnikiem przez panią starostę oraz TPZŁ i UTW.


 
                       Honorowa warta przed pomnikiem.                                           Licznie zgromadzeni goście i mieszkańcy Jezior.


 
                 Mszę Świętą odprawiał ks. Sebastian Mućka.                             Stoisko TPZŁ z książkami cieszyło się sporym zainteresowaniem.


 
                                                                 Uroczystość uświetnił swym występem chór Adoramus.


 
                     Przemawia p. minister Marek Zagórski.                                            Przemawia p. starosta Katarzyna Klimiuk.


 
                          Był również pokaz jazdy konnej.                                                                      Był też taki konik.


 
                                                                          W lesie nad jeziorem grochówka smakuje najlepiej.


 
              Przyjęcie u p. Kosieradzkiego na Tatarskiej Górze.                                    Było również śpiewanie i granie na gitarze.
 

TPZŁ - KOMITET OCHRONY ZABYTKÓW I PRZYRODY

   25.06.2019 r. w rodowym majątku państwa Kobylińskich POLINÓW odbyło się pierwsze, uroczyste spotkanie członków Komitetu Ochrony Zabytków i Przyrody Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łosickiej.
W zebraniu uczestniczyli:
    1. Katarzyna Kobylińska - Chryć
    2. Krzysztof Dziołak
    3. Jadwiga Michaluk
    4. Marian Czmoch
    5. Marianna Demianiuk
    6. Jacek Kobyliński
    7. Teresa Kosmala
    8. Jan Kobyliński
    9. Waldemar Kosieradzki
  10. Paweł Czmoch
  11. Barbara Wawryniuk
  12. Zenobiusz Parafiańczuk

Wybrano władze - pięcioosobowy zarząd:
   Krzysztof Dziołak; Jacek Kobyliński; Waldemar Kosieradzki; Jadwiga Michaluk; Marianna Demianiuk i nakreślone zostały w zarysie, kierunki i formy działania Komitetu, które zaprezentowała p. Jadwiga Michaluk inicjatorka powołania tego ciała - przyjęte uchwałą Walnego zgromadzenia Członków TPZŁ 11.04.2019 r.

         ZADANIA I FORMY DZIAŁANIA

1. Inicjatywy na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego
2. Działalność na rzecz środowiska:
    - Szerzenie wśród społeczeństwa (dzieci, młodzież, dorośli) znajomości historii regionu, zamiłowania do  niej
    - "ocalić od zapomnienia", poszanowanie przeszłości to obowiązek miłośników historii małej ojczyzny
3. Formy edukacyjne:
    - spotkania z młodzieżą i społecznością regionu, drużynami harcerskimi
    - wykłady, konferencje, konkursy, promocje wydawnictw regionalnych, biwaki, ogniska, rajdy, wycieczki
    - pozyskiwanie funduszy na renowację i opiekę nad zabytkami
    - inwentaryzacja zabytków naszego regionu, a w przyszłości wydanie publikacji.
4. Współpraca z regionalnymi stowarzyszeniami.
    W czasie merytorycznej i owocnej dyskusji wiele padło propozycji, które zostaną ujęte w planie pracy Komitetu. Jesteśmy otwarci na propozycje społeczeństwa Ziemi Łosickiej.
    Państwo Alicja, ,Jacek i Jan Kobylińscy, gospodarze Polinowa obdarzyli gości urzekającą serdecznością, przyjmując nas w pięknej scenerii (nazwijmy to świetlicą muzealną) zbiorów rodowych Polinowa, którego krótką historię poznaliśmy na zaprezentowanym filmie, a także mogliśmy podziwiać pamiątki misyjne o. o. Andrzeja i Wojciecha Kobylińskich przywiezione z dalekiej Afryki, z Wybrzeża Kości Słoniowej.
   Uroków i piękna tego miejsca nie zakłóciła nam straszna historia krypty w piwnicy budynku, w którym mieszkali przodkowie i w którym straszy do dziś. Dużej dawki doznań estetycznych doświadczyliśmy również w czasie spaceru po pięknym ogrodzie, gdzie przyroda do nas mrugała z lustra wody uroczych oczek wodnych i stawu, cieszyła ucho świergotem ptaków i kumkaniem żab.

 
                                               Film o historii Polinowa - wszyscy oglądają z zainteresowaniem. 
                                                                       Gościnni Gospodarze zachęcają do konsumpcji. 
       Kierunki działań Komitetu przedstawia p. J. Michaluk.                                                 Wybór władz Komitetu.


                         
                            Pamiątkowe zdjęcie.       

 
Więcej artykułów…