Start Aktualności

ZAPROSZENIE


 

75 ROCZNICA BITWY POD JEZIORAMI

    2019 r. to już 75 rocznica bitwy pod Jeziorami i jak co roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łosickiej bierze udział w uroczystościach poświęconych temu wydarzeniu. 30 czerwca w miejscu, gdzie odbyła się ta bitwa została odprawiona uroczysta Msza Święta, na którą przybyły miejscowe władze, zaproszeni goście między innymi minister Marek Zagórski, członkowie różnych organizacji oraz mieszkańcy Jezior i okolicy. Przed mszą zostały złożone kwiaty, a po mszy głos zabrały miejscowe władze i goście. Po oficjalnej uroczystości wszyscy zebrani udali się nad jezioro, gdzie mogli spróbować specjałów grilowych i wspaniałej grochówki.
    Na koniec członkowie zarządu TPZŁ udali się na Tatarską Górę (posesja pana Waldemara Kosieradzkiego) by kontynuować uroczystości przy suto zastawionym stole oraz śpiewie pieśni patriotycznych głównie w wykonaniu zespołu z Zakrza, któremu próbowali "pomagać" wszyscy zebrani. W tym miejscu zarząd TPZŁ pragnie podziękować p. Kosieradzkiemu za przygotowanie spotkania oraz za wspaniałą atmosferę podczas jego trwania.

 
                                                     Złożenie kwiatów pod pomnikiem przez panią starostę oraz TPZŁ i UTW.


 
                       Honorowa warta przed pomnikiem.                                           Licznie zgromadzeni goście i mieszkańcy Jezior.


 
                 Mszę Świętą odprawiał ks. Sebastian Mućka.                             Stoisko TPZŁ z książkami cieszyło się sporym zainteresowaniem.


 
                                                                 Uroczystość uświetnił swym występem chór Adoramus.


 
                     Przemawia p. minister Marek Zagórski.                                            Przemawia p. starosta Katarzyna Klimiuk.


 
                          Był również pokaz jazdy konnej.                                                                      Był też taki konik.


 
                                                                          W lesie nad jeziorem grochówka smakuje najlepiej.


 
              Przyjęcie u p. Kosieradzkiego na Tatarskiej Górze.                                    Było również śpiewanie i granie na gitarze.
 

TPZŁ - KOMITET OCHRONY ZABYTKÓW I PRZYRODY

   25.06.2019 r. w rodowym majątku państwa Kobylińskich POLINÓW odbyło się pierwsze, uroczyste spotkanie członków Komitetu Ochrony Zabytków i Przyrody Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łosickiej.
W zebraniu uczestniczyli:
    1. Katarzyna Kobylińska - Chryć
    2. Krzysztof Dziołak
    3. Jadwiga Michaluk
    4. Marian Czmoch
    5. Marianna Demianiuk
    6. Jacek Kobyliński
    7. Teresa Kosmala
    8. Jan Kobyliński
    9. Waldemar Kosieradzki
  10. Paweł Czmoch
  11. Barbara Wawryniuk
  12. Zenobiusz Parafiańczuk

Wybrano władze - pięcioosobowy zarząd:
   Krzysztof Dziołak; Jacek Kobyliński; Waldemar Kosieradzki; Jadwiga Michaluk; Marianna Demianiuk i nakreślone zostały w zarysie, kierunki i formy działania Komitetu, które zaprezentowała p. Jadwiga Michaluk inicjatorka powołania tego ciała - przyjęte uchwałą Walnego zgromadzenia Członków TPZŁ 11.04.2019 r.

         ZADANIA I FORMY DZIAŁANIA

1. Inicjatywy na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego
2. Działalność na rzecz środowiska:
    - Szerzenie wśród społeczeństwa (dzieci, młodzież, dorośli) znajomości historii regionu, zamiłowania do  niej
    - "ocalić od zapomnienia", poszanowanie przeszłości to obowiązek miłośników historii małej ojczyzny
3. Formy edukacyjne:
    - spotkania z młodzieżą i społecznością regionu, drużynami harcerskimi
    - wykłady, konferencje, konkursy, promocje wydawnictw regionalnych, biwaki, ogniska, rajdy, wycieczki
    - pozyskiwanie funduszy na renowację i opiekę nad zabytkami
    - inwentaryzacja zabytków naszego regionu, a w przyszłości wydanie publikacji.
4. Współpraca z regionalnymi stowarzyszeniami.
    W czasie merytorycznej i owocnej dyskusji wiele padło propozycji, które zostaną ujęte w planie pracy Komitetu. Jesteśmy otwarci na propozycje społeczeństwa Ziemi Łosickiej.
    Państwo Alicja, ,Jacek i Jan Kobylińscy, gospodarze Polinowa obdarzyli gości urzekającą serdecznością, przyjmując nas w pięknej scenerii (nazwijmy to świetlicą muzealną) zbiorów rodowych Polinowa, którego krótką historię poznaliśmy na zaprezentowanym filmie, a także mogliśmy podziwiać pamiątki misyjne o. o. Andrzeja i Wojciecha Kobylińskich przywiezione z dalekiej Afryki, z Wybrzeża Kości Słoniowej.
   Uroków i piękna tego miejsca nie zakłóciła nam straszna historia krypty w piwnicy budynku, w którym mieszkali przodkowie i w którym straszy do dziś. Dużej dawki doznań estetycznych doświadczyliśmy również w czasie spaceru po pięknym ogrodzie, gdzie przyroda do nas mrugała z lustra wody uroczych oczek wodnych i stawu, cieszyła ucho świergotem ptaków i kumkaniem żab.

 
                                               Film o historii Polinowa - wszyscy oglądają z zainteresowaniem. 
                                                                       Gościnni Gospodarze zachęcają do konsumpcji. 
       Kierunki działań Komitetu przedstawia p. J. Michaluk.                                                 Wybór władz Komitetu.


                         
                            Pamiątkowe zdjęcie.       

 

WALNE ZEBRANIE

   Dnia 11.04.2019 r. w Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łosickiej. Oprócz członków Towarzystwa przybyli również zaproszeni goście: pani dyr. ŁDK-u Dorota Kozłowska, pani Katarzyna Skrzyńska - szefowa grupy badaczy grodziska w Dzięciołach wraz z asystentką oraz pan dr Zygmunt Gałecki.
   Sprawozdanie z działalności TPZŁ przedstawił z-ca prezesa kol. Krzysztof Dziołak. Wszystkie zadania zostały wykonane zgodnie z planem i zostały zawarte w księdze protokołów.
   Posiedzenie prowadził kol. Marian Czmoch.

   W związku z rezygnacją poprzedniego prezesa kol. Stefana Szańkowskiego odbyło się też głosowanie. Nowym prezesem została pani Katarzyna Kobylińska - Chryć, historyk z miejscowego Liceum Ogólnokształcącego. Wszyscy inni członkowie Zarządu pozostali na swoich poprzednich stanowiskach. Podczas posiedzenia przedyskutowano sprawę organizacji tegorocznej konferencji popularnonaukowej w ramach Podlaskich Spotkań Regionalnych. Tym razem tematem naszego spotkania będą badania dotyczące grodziska w Dzięciołach.
    Poruszono również sprawę powołania Komitetu Opieki i Pamięci nad zabytkami i pomnikami przyrody Ziemi Łosickiej. W skład grupy założycielskiej weszli: Marian Czmoch, Wanda Frączek, Krzysztof Dziołak, Jan Kobyliński, Katarzyna Kobylińska - Chryć, Jadwiga Michaluk, Waldemar Kosieradzki i Dariusz Kazun.

 
                                                             Zebranie otworzył v-ce prezes TPZŁ kol. Krzysztof Dziołak.


 
      Na prowadzącego zebranie wybrano kol. Mariana Czmocha.            O badaniach grodziska w Dzięciołach mówiła p. Katarzyna Skrzyńska.


 
     Sprawozdanie finansowe przedstawiła kol. Marianna Demianiuk.        Sprawozdanie komisji rewizyjnej przedstawiła kol. Wanda Frączek.


 
            Głosowanie nad wyborem nowego prezesa TPZŁ.                       Nowa p. prezes Katarzyna Kobylińska - Chryć - kilka słów o planach. 
Więcej artykułów…