Start Aktualności

WALNE ZEBRANIE

    Dnia 23.03.2023 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łosickiej, na którym przegłosowano absolutorium dla ustępującego zarządu oraz wybrano w głosowaniu jawnym nowy zarząd w skład, którego weszły następujące osoby:
   Frączek Wanda - prezes
   Dziołak Krzysztof - zastępca prezesa
   Urban Andrzej - zastępca prezesa
   Jurzyk Anna - sekretarz
   Demianiuk Marianna - skarbnik
   Kosmala Teresa - członek zarządu
   Zielińska Barbara - członek zarządu

   Wybrano również przewodniczącego oraz członków Komisji Rewizyjnej w składzie :
   Klimiuk Elżbieta - przewodnicząca
   Michaluk Jadwiga - członek
   Wawryniuk Barbara - członek

   Podczas zebrania wszyscy obecni mieli możliwość zakupu książek wydanych przez TPZŁ. Większość z nich to książki napisane przez pana Mariana Czmocha. Mogliśmy również obejrzeć wystawę prac malarskich pani Doroty Didi Skiermont Biernasiuk, która mieszka i tworzy swoje arcydzieła  w Puczycach.


                                                Na początek niektórzy byli zainteresowani kroniką TPZŁ, a inni książkami.                                      Kilka ciekawych słów usłyszeliśmy od autorki wystawy p. Doroty Didi Skiermont Biernasiuk.                                                                       Zainteresowanie obrazami było bardzo duże.    Na przewodniczącego zebrania wybrano p. Mariana Czmocha.                Sprawozdanie z działalności zarządu przedstawiła prezes TPZŁ
                                                                                                                    p. Katarzyna Kobylińska Chryć.   Sprawozdanie finansowe przedstawiła p. Marianna Demianiuk.                     Sprawozdawcą komisji rewizyjnej była p. Wanda Frączek.            Głosowanie nad absolutorium dla zarządu TPZŁ.                              Plany na przyszłość przedstawiła nowa prezes p. Wanda Frączek.

 

SPOTKANIE ZE STANISŁAWEM STOLARCZYKIEM

   15.03 2023 r. w bibliotece pedagogicznej w Łosicach odbyło się spotkanie ze Stanisławem Stolarczykiem , redaktorem naczelnym czasopisma "Fakty - Czas" w Toronto. Jest to łosiczanin mieszkający w Kanadzie, gdzie dokumentuje polskie ślady. Napisał na ten temat kilka książek m.in. "Gdy wspominam Kaszuby" oraz "Kaszuby - źródło powrotów", która została podarowana z dedykacją Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Łosickiej. Pisał on też dużo o Janie Pawle II. Spotkanie, w którym wzięli również udział członkowie TPZŁ było bardzo interesujące.


 

Walne Zgromadzenie

    23 marca godz 16 w Info - centrum w Łosicach odbędzie się Walne Zgromadzenie  Członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łosickiej. Serdecznie zapraszamy sympatyków i wszystkich, którzy chcą działać i wspierać naszą Małą Ojczyznę . Wiek i miejscowość nie ma znaczenia. Walnemu Zgromadzeniu towarzyszyć będzie mini - wystawa malarska pani Doroty Didi Skiermunt - Biernasiuk  oraz kiermasz książek regionalnych. Zapraszamy

 

Zaproszenie na Walne Zebranie 
Więcej artykułów…