Start Aktualności

Relikwie Św. Zygmunta.

     06. 09. 2011r. - dzień bardzo ważny dla parafii św. Zygmunta i miasta Łosice. Przedstawiciele TPZŁ na czele z władzami kościelnymi ( ks. kanclerz z kurii w Siedlcach, proboszczowie naszych parafii ) przedstawiciele władz miasta, gminy i powiatu, przedstawiciele straży pożarnej i miejskiej oraz członkowie rady parafialnej udali się po odbiór relikwii św. Zygmunta do katedry w Płocku. Wyruszyliśmy o godz 7 rano przy odrobinie chmur, by dotrzeć do Płocka przy pięknej pogodzie. W Płocku zwiedziliśmy muzeum archidiecezjalne, po którym oprowadził nas wspaniały kustosz i kapłan. Właśnie w tym muzeum znajduje się relikwiarz z częścią czaszki św. Zygmunta Króla. Tutaj też spotkaliśmy się z biskupem diecezji płockiej. Następnie w kaplicy św. Zygmunta zostały nam oficjalnie przekazane  wcześniej przygotowane relikwie.
     Po uroczystym podpisaniu aktu przekazania udaliśmy się do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, gdzie mieliśmy okazję poznać miejsce przebywania św. Faustyny oraz brać udział w modlitwie prowadzonej przez siostry zakonne. Obejrzeliśmy również centrum Płocka. Po posiłku w pizzerii i pożegnaniu z księdzem kustoszem udaliśmy się w powrotną drogę do Łosic, do których dotarliśmy bez przeszkód około godz 21.30.

                  Spotkanie z biskupem płockim.                                                 Herma z relikwiami św. Zygmunta.

 

                Podpisanie aktu przekazania relikwi.                                               Zwiedzanie Płocka.                                                 

 

Dożynki Powiatowe.

   Dnia 28 sierpnia 2011r. odbyły się Dożynki Powiatowe na terenie Zespołu Szkół Nr 3.


                         Stoisko Miasta i Gminy Łosice.                                                   Pierwszy chleb z tegorocznego zboża z Huszlewa.


                  Zabytkowe maszyny rolnicze.                                                         Wystawa nowoczesnego sprzętu rolniczego.


               Wesołe miasteczko dla najmłodszych.                                                  TPZŁ prezentuje wydawnictwa regionalne.


                         Wieniec dożynkowy z gminy Sarnaki.                                     Wieniec dożynkowy z gminy Stara Kornica.


        Wieniec dożynkowy miasta i gminy Łosice.                                      Publiczność biorąca udział w dożynkach powiatowych.                                                   

 

ZAPROSZENIE.

                             Parafia p.w. św. Zygmunta w Łosicach
                             Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łosickiej
                                  Starosta Powiatu Łosickiego
                              Burmistrz Miasta i Gminy Łosice
                       Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego w Łosicach

                                serdecznie zapraszają

           na dwudniowe uroczystości "500-LECIA parafii ŚW. ZYGMUNTA"
                      organizowane pod honorowym patronatem:
           Biskupa Siedleckiego J. E Ks. Prof. dr hab. Zbigniewa Kiernikowskiego,
                    Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika
                                 które odbędą się:

 - 17.09.2011r.  w I Liceum Ogólnokształcącym w Łosicach ul. Szkolna 5.
 - 18.09.2011r.  w kościele p.w. św. Zygmunta i na placu przy ul. Narutowicza.

      PROGRAM:

    SOBOTA  17 września 2011r. godz. 10.00

   1. Inauguracja Konferencji - wystąpienie Biskupa Podlaskiego J. E Ks. Prof.dr hab. Zbigniewa Kiernikowskiego.
   2.   Wystąpienie okolicznościowe:
        - Proboszcza Parafii p.w. św. Zygmunta ks. Michała Śliwowskiego
        - Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika
        - Starosty Powiatu Łosickiego Czesława Gizińskiego
        - Burmistrza Miasta i Gminy Łosice Janusza Kobylińskiego
   3.  Ogłoszenie wyników konkursu "500 lat parafii św. Zygmunta i wręczenie nagród.
   4.  Referaty tematyczne.
   5.  Przerwa obiadowa.
   6.  Referaty tematyczne (c.d.).
   7.  Podsumowanie - zamknięcie konferencji.

     Prowadzący:
  
1.   Stefan Szańkowski - Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemii Łosickiej
    2.   ks. dr Wojciech Hackiewicz - Dyrektor ds. Wychowania Katolickiego w Kurii Siedleckiej.

     Imprezy towarzyszące:

     - Prezentacja książki Tomasza Dobrowolskiego pt. "500 lat łosickiego Kościoła. Dzieje parafii i Dekanatu".
      - Wystawy fotograficzne związane z tematem konferencji.
      - Wystawa prac konkursowych i prezentacja multimedialna uczniów szkół łosickich.
      - Kiermasz książek regionalnych.

     NIEDZIELA  18 września 2011 r. godz. 12.00

    1.  Msza św. Jubileuszowa pod przewodnictwem J. E Ks. Prof. dr hab. Zbigniewa Kiernikowskiego.
    2.  Festyn rodzinny:
         - wystawy i kiermasze,
         - liczne atrakcje i niespodzianki,
         - koncerty zespołów chrześcijańskich,
         - gwiazda wieczoru.


                        X PODLASKIE SPOTKANIA HISTORYCZNE
                   "500 LAT DZIEJÓW PARAFII P.W. ŚW. ZYGMUNTA
                          I CHRZEŚCIJAŃSTWA NA ZIEMI ŁOSICKIEJ"

     REFERATY TEMATYCZNE WYGŁOSZĄ:

    1.   Prof. Zygmunt Gałecki-Patrocina - Wezwania kościołów w dekanacie łosickim.
    2.   Rafał Dydycz - Biskup Henryk Przeździecki a akcja neounijna.
    3.   Piotr Woźniak - Dzieje organów w kościele parafialnym w łosicach XVIII-XX w.
    4.   Beata Kozaczyńska - Kapliczki przydrożne w dekanacie łosickim.
    5.   ks. Bernard Błoński - Archiwalia dotyczące dekanatu łosickiego w zbiorach ADS.
    6.   ks. Krzysztof Burczak - Parafia Bejdy - rys historyczny.
    7.   o. Dariusz Cichor - Wkład paulinów w życie religijne Południowego Podlasia XVIII-XX w.
    8.   ks. Mateusz Czubak - Wkład Biskupa Siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego w rozwój wiary na Podlasiu.
    9.   ks. Paluszkiewicz - Roczne misje ewangelizacyjne w parafii łosickiej św. Zygmunta i ich znaczenie dla przygotowania obchodów 500-lecia.
   10.   Dariusz Kazun - Życie i działalność misyjna ojca Stanisława - Ludwika Boruty.
   11.   ks. Jarosław Sutryk - Dzieje Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej.
   12.   ks. Wojciech Hackiewicz - Katolickie Stowarzyszenie Młodzieżowe w dekanacie łosickim. 

 

 

 

ROCZNICA BITWY POD JEZIORAMI.

    W dniach 25 i 26 czerwca odbyła się impreza patriotyczna związana z kolejną rocznicą bitwy pod Jeziorami miedzy oddziałem Zenona, a Niemcami. 25.06.2011r. nad jeziorkiem odbył się wieczór piosenek patriotycznych w którym uczestniczyło bardzo dużo osób (co widać na zdjęciach). Przybył oddział konny oraz Ci, którzy lubią spędzać czas w kulturalny sposób. Nasza koleżanka Wanda Fronczek spisała się dzielnie jako prowadząca, a jej wychowankowie z ZS Nr 3 wnieśli dużo świeżości. Były śpiewy przy akompaniamencie 3 akordeonów i instrumentów perkusyjnych, oraz kiełbaski z grilla i pieczone na ognisku. W kolejnej części imprezy puszczano na wodę wianki, a na zakończenie odbył się Apel Jasnogórski.

       Niektórzy pracują przy grillu i ognisku, a reszta śpiewa.                          Konie zaparkowano tradycyjnie - przy drzewach.


                Śpiewy pieśni patriotycznych.                                                                      Śpiewy pieśni patriotycznych.


                 Harcerze z ZS Nr 1 dbają o ognisko.                                                                 Puszczanie wianków na wodę.

 

     26 czerwca 2011r. o godz 1030 obchody bitwy pod Jeziorami rozpoczął przyjazd ułanów pod pomnik w Jeziorach. Następnie złożono kwiaty pod pomnikiem, po czym odprawiona została msza święta za Ojczyznę. Po mszy odbyły się występy młodzieży z Gimnazjum Nr 2 w Łosicach, a po nich inscenizacja jazdy ułańskiej.
       Członkinie TPZŁ, jak zwykle podczas takich uroczystości zajmowały się rozprowadzaniem naszych i nie tylko wydawnictw, dotyczących rejonu łosickiego. Podczas tegorocznej imprezy było bardzo duże zainteresowanie naszymi pozycjami.
       Uroczystość zakończono nad jeziorkiem przy kiełbaskach i grochówce.


 
               Złożenie kwiatów pod pomnikiem.                                                           Po apelu poległych odegrano "Ciszę".


                                  Msza Święta.                                                              Pan Giereło prezentuje wiersz dotyczący walk wyzwoleńczych.


                Nie łatwo odpalić armatę na wiwat.                                             Występy młodzieży z Gimnazjum Nr 2 w Łosicach.


                      Inscenizacja jazdy ułańskiej.                                                                   Inscenizacja jazdy ułańskiej.


                   Inscenizacja jazdy ułańskiej.                                                                      Stoisko z wydawnictwami TPZŁ.

 
Więcej artykułów…