Start Aktualności

WYCICZKA

                           Zaproszenie


Zapraszamy członków  TPZŁ na jednodniową wycieczkę zapowiadaną na ubiegłorocznej konferencji.
Termin  08-06-2024
Cena 10 zł
Program   7,30 wyjazd autokarem z przystanku na łosickim Rynku.
Drugi przystanek - Kościół św Trójcy
8.20 odjazd pociągiem ze stacji Niemojki do stacji Nurzec.
Stacja Nurzec spotkanie z przewodnikiem. Zwiedzanie wieży ciśnień.
Poranna kawa i ciasto.
Z Nurca Stacji jedziemy przez rezerwat Sokóle do Grabarki, Siemiatycze do grodziska w Rogawce.
W dalszej kolejności Drohiczyn, wieża widokowa i obiad w restauracji "Pod Klasztorem". Zakup obiadu indywidualny. Jest to temat do ustalenia przez członków wycieczki.
Z Drohiczyna przejazd do Mogielnicy i krótka historia Sierocego Gniazda w Leosinie.
Powrót do Łosic i zakończenie wycieczki.
Zgłoszenia do 01-06-2024 wraz z datą urodzenia (potrzebne do ubezpieczenia)
pod nr tel 608366923 Wanda Frączek.

 

ZAPROSZENIE - SARNAKI
 

WALNE ZEBRANIE 2024r.

    Dnia 6 maja 2024 r. odbyło się Walne Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łosickiej. Dotyczyło ono przegłosowania zmiany w statucie TPZŁ podjętej uchwałą 1/2024 na posiedzeniu zarządu w dniu 25 marca 2024r.
1. Zmiana zdania w Rozdziale II, &5 "Cele Towarzystwa określone w &5 realizuje się przez" zastępuje się zdaniem "Cele Towarzystwa określone w &4 realizuje się przez"
2. Usunięcie w Rozdziale II, &5 punktu 10.
3. Dodanie w Rozdziale II, &4 punktu 4 o treści "Prowadzenie działalności promocyjnej oraz projektów wspierających rozwój i wiedzę związaną z Ziemią Łosicką."
   Powyższe zmiany zostały przegłosowane pozytywnie. Zmiana w Rozdziale II, &4, punktu 4 pozwoli pozyskiwać środki finansowe na działalność statutową TPZŁ. 

UROCZYSTE OBCHODY 233 ROCZNICY KONSTYTUCJI 3 MAJA

    Jak co roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łosickiej aktywnie włącza się w obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Tym razem jest to 233 rocznica, którą rozpoczyna uroczysta Msza Święta za ojczyznę w kościele pod wezwaniem św. Zygmunta Króla. Po jej zakończeniu wszyscy zebrani, na czele z pocztami sztandarowymi przemaszerowali pod obelisk w parku poświęcony właśnie temu wydarzeniu. Przedstawiciele organizacji samorządowych, szkół oraz organizacji pozarządowych m. in. TPZŁ i UTW złożyli kwiaty.
    Następnie zebrani wysłuchali przemówień p. burmistrza Mariusza Kucewicza oraz p. starosty Janusza Kobylińskiego. Na zakończenie uczniowie szkoły podstawowej nr 2 w Łosicach oraz szkoły muzycznej uświetnili uroczystość swoimi występami.
 
Więcej artykułów…