Start Aktualności

KONKURS "500 LAT PARAFII ŚW. ZYGMUNTA'

     Zarząd TPZŁ jako organizator konkursu plastyczno - literackiego pod hasłem "500 lat parafii św. Zygmunta", serdecznie zaprasza do obejrzenia wystawy prac konkursowych (na w/w temat) znajdującej się w Łosickim Domu Kultury od 03.10.2011r. do 29.10 2011r.
      Poniżej przedstawiamy najciekawsze prace.

               Kategoria plastyczna.

        
  I miejsce - Sylwester Plichta - OSW                    II miejsce - Agnieszka Gawryś - OSW - "Matka Boska Przeczysta" - plastelina i "Łosice
 - "Kościół św. Stanisława" - obraz.                        z widokiem na kościół św. Zygmunta"  - obraz.

   

                                                                            
                                                           III miejsce - Grzegorz Golec - OSW - "Kościół św. Stanisława" - linoryt.


                Wyróżnienia.

            
        Marcin Antoniak - OSW                                     Marlena Baltaziuk - OSW                                               Dawid Chryć - OSW
   Matka Boska - kulki z bibuły.                            Kościół św. Stanisław - nitki z bibuły.                Chotycze - drewniany nagrobek - wydzieranka.


         
             Ewa Czapko - OSW                                        Agnieszka Warda - OSW                                         Angelika Kołodziejuk - OSW
        Figura przydrożna - obraz.                         Matka Boska z Dzieciątkiem - wydzieranka.                 Kościół św. Stanisława - witraż.


           Kategoria - plakat.

     Wyróżnienia równorzędne:

                                                                    
                       Praca zbiorowa - Gimnazjum nr 2.                                                                     Adam Olizaruk - Gimnazjum nr 1.     Kategoria literacka.

                                                                       
                                                               Praca zbiorowa - Szk. Podst. nr 2 - "Wiersze o Łosicach". 


    Kategoria Fotograficzna.

        
   I miejsce - praca zbiorowa SP nr 2                      II miejsce - praca zbiorowa SP nr 2                     III miejsce - Alicja Dołęgowska SP nr 2
  "Kapliczki w łosicach i okolicy".                                     "Krzyże i kapliczki".                                 "Nie omijajcie przydrożnych kapliczek" ...


                                                                      
                                                        III miejsce - Magdalena Chudek SP nr 2 "Krzyże i kapliczki - Łosice i okolice"


          Wyróżnienie specjalne.

 Prezentacja multimedialna: autor - Adam Korzycki - LO w ZS nr 3 RCKU Łosice.


 Opiekunami uczniów z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego byli: p. Anna Mitek i p. Antoni Kuliński.

Opiekunami uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łosicach byli: p. Barbara Miechowiecka, p. Malwina Miechowiecka,
p. Elżbieta Kasjaniuk oraz ks. Stanisław Szymuś.


 

500 lat parafii p.w. św. Zygmunta.

    Dnia 18. 09. 2011 r. (niedziela) był drugim dniem obchodów 500-lecia parafii p.w. św. Zygmunta. O godz 1200 rozpoczęła się msza święta pod przewodnictwem ks. biskupa siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego. Po mszy ks. biskup poświęcił nową płytę nagrobną na grobie ks. Franciszka Lewińskiego  biskupa sufragana podlaskiego, proboszcza łosickiego, który zmarł 15. 07. 1854 r.
         O godz 1500 na placu przy ulicy Narutowicza rozpoczął się festyn rodzinny.


             Słowo wstępne ks. biskupa.                                                                     Władze miasta i powiatu.


              Msza święta.                                                                                            Słowo na zakończenie mszy świętej.


         Wystawa zabytkowych szat i naczyń liturgicznych.                                                  Zwiedzanie wystawy.


               Poświęcenie płyty nagrobnej.                                                                        Kiermasz na ul. Narutowicza.


               Festyn rodzinny.                                                                                   Publiczność w czasie koncertu.

 

Refleksje pokonferencyjne.

     X  edycja Podlaskich Spotkań Historycznych za nami. Wielomiesięczne przygotowania do konferencji naukowej pod hasłem „500 lat dziejów parafii pw. św. Zygmunta i chrześcijaństwa na Ziemi Łosickiej” zakończone, a efekty należy uznać za zadowalające.

Konferencję 17.IX..2011 o godz.10.00 otworzył prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łosickiej p. Stefan  Szańkowski i przekazał głos ks. proboszczowi Michałowi Śliwowskiemu, który po powitaniu wszystkich oficjalnych gości odmówił modlitwę o szczęśliwy przebieg obchodów.

    W części oficjalnej wyróżniło się wystąpienie ks.  Sawczuka Kanclerza kurii biskupiej w Siedlcach. Nawiązał do idei  działania Towarzystwa i naszych corocznych spotkań historycznych przypominając cytat „O wieści gminna! ty arko przymierza między dawnymi a młodszymi laty” („Konrad Wallenrod” A.Mickiewicz).Ks. Sawczuk  zastąpił, nieobecnego w sobotę, a przebywającego we Włoszech, biskupa siedleckiego Z. Kiernikowskiego.


     Swoją obecnością konferencję uświetnili:

  - Ewa Orzełowska - wicemarszałek sejmiku mazowieckiego, która oprócz miłych i ciepłych słów pod adresem organizatorów, przekazała na ręce proboszcza  okolicznościowy dyplom i upominek;

  - Franciszek Gryciuk - były v-ce prezes IPN, który mówił o wpływie różnych religii na mieszańców Podlasia ze szczególnym uwzględnieniem religii katolickiej.

  - Jan Berger – dyr. Archiwum Głównego Urzędu Statystycznego – z  mini wykładem o ziemi łosickiej z punktu widzenia statystyki. Przekazał on na ręce prezesa TPZŁ książkę pt. „Warszawa u schyłku XIX i na progu XXI w. w dokumentacji statystycznej”.

  - Antoni Raczyński - prezes Towarzystwa Wiedzy Powszechnej wspierający tego rodzaju inicjatywy. Wręczył prezesowi TPZŁ upominek w postaci aparatu fotograficznego i książki pt. „Historia i teraźniejszość”.

  - Czesław Giziński - starosta łosicki.

  - Janusz Kobyliński - burmistrz Miasta i Gminy Łosice.


              Ks. proboszcz Michał Śliwowski.                                                   Marszałek województwa mazowieckiego - Ewa Orzełowska.       

 
           Prezes TWP - Antoni Raczyński.                                                                    Dyr. Zesp. Szk. Nr 1 - Małgorzata Węgrzyniak.             
                     

Część oficjalną zakończyło ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród jego uczestnikom. Konkurs pod hasłem:”500 lat parafii św. Zygmunta”, ogłoszony został w kwietniu i jego plon przeszedł oczekiwania pomysłodawców. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli wykazali się pomysłowością i pracowitością. Jury miało ogromny problem z oceną prac. W efekcie przydzielono nagrody w kategorii: plastyka, fotografia, plakat, multimedia i literatura – poezja. Prace były wystawione w sali konferencyjnej. Dla szerszej publiczności planowana jest wystawa prac konkursowych w Łosickim Domu Kultury – prawdopodobnie w październiku.


               Laureaci konkursu 500-lecia.                                                               Laureaci konkursu 500-lecia.

     Zebrani oglądają wystawy fotograficzne i prace konkursowe.                             Licznie zgromadzona publiczność.

    Prof. Z. Gałecki w kilku zdaniach przedstawił książkę p. Tomasza Dobrowolskiego pt. „500 lat łosickiego kościoła. Dzieje parafii i dekanatu”. Książka powstała po kilku latach pracy i poszukiwań materiałów historycznych w archiwach i bibliotekach. Jest pierwszą i jedyną tego typu pozycją, szczególnie cenną dla mieszkańców Łosic i okolic. Okazała się hitem i cieszyła się ogromnym zainteresowaniem  wśród uczestników konferencji. O trudnościach w zdobywaniu do niej materiału dokumentalnego mówił autor p. T. Dobrowolski.

             Zygmunt Gałecki - prof. KUL.                                                                Tomasz Dobrowolski - autor książki pt. "500 lat łosickiego ...

      Pani Jadwiga Michaluk, sekretarz TPZŁ odczytała komunikat następującej treści:

"Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - Doktorat honorowy dla prof. Andrzeja Gospodarowicza. Senat Uniwersytetu Wileńskiego przyznał prof. Gospodarowiczowi ten zaszczytny tytuł w uznaniu Jego międzynarodowej aktywności naukowej z Wydziałem Ekonomicznym Wileńskiego Uniwersytetu. Uroczystość odbędzie się 20 września w kościele uniwersyteckim św. Jana w Wilnie.
    Prof. Andrzej Gospodarowicz jest kierownikiem Katedry Bankowości, pełni również funkcję Prorektora ds. Nauki oraz jest Przewodniczącym Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk."
    Pan Andrzej Gospodarowicz pochodzi z rodziny od pokoleń mieszkającej w Łosicach. Jest absolwentem łosickiego LO - dlatego szczególnie miła i budująca jest ta informacja, zważywszy, iż wiele osób obecnych na tej sali zna osobiście "Jędrka", pana prof. Andrzeja Gospodarowicza.
                                                                                            SERDECZNE GRATULACJE. 

     Z zaplanowanych referatów kilka nie zostało wygłoszonych z przyczyn niezależnych od organizatorów. Prelegenci z powodów osobistych i służbowych nie dojechali na konferencję. Pozostałe referaty wzbudziły zainteresowanie a ich pełną wersję będzie można poznać w publikacji, która ukaże się w ciągu roku tak, jak zawsze miało to miejsce po wcześniejszych konferencjach.

Interesująco przedstawił temat prof. Zygmunt Gałecki-Patrocinia,  który mówił o tym jakie i co oznaczają wezwania. pod którymi występują kościoły w dekanacie łosickim.

Ks. Bernard Błoński uświadomił, że nie wszystko jest jednoznaczne, nawet w archiwach diecezjalnych, gdyż istnieją dwie daty: rok 1511 i 1513 jako początek parafii łosickiej p.w. św. Zygmunta.

O akcji neounickiej na Podlasiu i trudach bycia chrześcijaninem w trudnych czasach zaborów dowiedzieliśmy się z referatu p. Rafała Dydycza.

Wykład p. Piotra Woźniaka o dziejach organów w kościele w Łosicach i w Hadynowie był gratką dla koneserów i pasjonatów.

P. Dariusz Kazun opowiedział ze swadą o niezwykłych losach ojca Stanisława Ludwika Boruty pochodzącego z Tokar. Szkoda, że swada, lekkość i anegdoty przytaczane przez wykładowcę najlepiej wypadają na żywo a tego mogła wysłuchać ograniczona ilość osób.

Niezwykłymi szczegółami i ich ogromem zaskoczył wykład o. Dariusza Cichora, który na konferencję przyjechał aż z Częstochowy. Przedstawił on wkład paulinów w życie religijne Południowego Podlasia na przykładzie klasztoru we Włodawie i  Leśnej Podlaskiej.

Konferencję naukową zakończył fascynujący i pełen swady wykład ks Wojciecha Hackiewicza, który był współprowadzącym tę jedyną w swoim rodzaju konferencję. Tematem referatu były Katolickie Stowarzyszenia Młodzieżowe w dekanacie łosickim. Ks. W. Hackiewicz przybliżył działalność i charakter stowarzyszeń świeckich nazywanych tez bractwami współpracującymi z Kościołem od XVIII w. Dowiedzieliśmy się o istnieniu i działalności w Łosicach takich bractw jak: Bractwo św. Anny, Bractwo Szkaplerzne, Bractwo Tercjarskie czy Bractwo Straży Honorowej Serca Jezusowego, które działa do dziś. Więcej wiadomości w zapowiedzianej już książce z referatami pokonferencyjnymi.


           Dariusz Kazun - nauczyciel ZS w Platerowie.                                             O. Dariusz Cichor - paulin z Częstochowy.


                 Ks. Wojciech Hackiewicz.                                                                    Stoisko z publikacjami regionalnymi.                                      


             Dyskusja w czasie przerwy na kawę.                                                      Zaproszonych gości poczęstowano obiadem.

Cieszymy się, że kolejne, już X  Podlaskie Spotkania Historyczne zostały zrealizowane, ku radości organizatorów i licznie zgromadzonej publiczności też (mamy nadzieję). Dziękując wszystkim uczestnikom za to spotkanie zapraszamy za rok na kolejną sesję naukową.

 

Relikwie Św. Zygmunta.

     06. 09. 2011r. - dzień bardzo ważny dla parafii św. Zygmunta i miasta Łosice. Przedstawiciele TPZŁ na czele z władzami kościelnymi ( ks. kanclerz z kurii w Siedlcach, proboszczowie naszych parafii ) przedstawiciele władz miasta, gminy i powiatu, przedstawiciele straży pożarnej i miejskiej oraz członkowie rady parafialnej udali się po odbiór relikwii św. Zygmunta do katedry w Płocku. Wyruszyliśmy o godz 7 rano przy odrobinie chmur, by dotrzeć do Płocka przy pięknej pogodzie. W Płocku zwiedziliśmy muzeum archidiecezjalne, po którym oprowadził nas wspaniały kustosz i kapłan. Właśnie w tym muzeum znajduje się relikwiarz z częścią czaszki św. Zygmunta Króla. Tutaj też spotkaliśmy się z biskupem diecezji płockiej. Następnie w kaplicy św. Zygmunta zostały nam oficjalnie przekazane  wcześniej przygotowane relikwie.
     Po uroczystym podpisaniu aktu przekazania udaliśmy się do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, gdzie mieliśmy okazję poznać miejsce przebywania św. Faustyny oraz brać udział w modlitwie prowadzonej przez siostry zakonne. Obejrzeliśmy również centrum Płocka. Po posiłku w pizzerii i pożegnaniu z księdzem kustoszem udaliśmy się w powrotną drogę do Łosic, do których dotarliśmy bez przeszkód około godz 21.30.

                  Spotkanie z biskupem płockim.                                                 Herma z relikwiami św. Zygmunta.

 

                Podpisanie aktu przekazania relikwi.                                               Zwiedzanie Płocka.                                                 

 
Więcej artykułów…