Start Aktualności

IX SPOTKANIA HISTORYCZNE.

 

Już po raz dziewiąty regionaliści z Podlasia mogli spotkać się na organizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łosickiej – Podlaskich Spotkaniach Historycznych. W tegorocznej konferencji popularnonaukowej, która trwała dwa dni, 5 – 6 listopad 2010r. pod hasłem „Ku Wolności Demokracji, Suwerenności – Dzieje Ziemi Łosickiej 1939 – 1989”, wzięło udział ponad 100 osób, które wysłuchały 19 referatów wygłoszonych przez pracowników naukowych z Lublina, Siedlec, Warszawy i Łosic członków TPZŁ oraz przedstawicieli Młodzieżowego Koła Historycznego z LO w Łosicach prowadzonego przez panie: Katarzynę Hryć i Joannę Tarasiuk nauczycielki historii. Referaty wygłosili:

 

1. S. Hordejuk: Sierżant pilot Stanisław Karabin 1915 – 41. As lotnictwa myśliwskiego w

w bitwie o Anglię.

2. T. Demidowicz: Porucznik inżynier Władysław Aleksander Kozłowski 1907 – 44.

Zapomniany pilot i konstruktor Ziemi Łosickiej.

3. I. Tyczyno ucz. kl. IIIb LO: Syberyjskie wspomnienia – praca wyróżniona w konkursie.

4. Małgorzata Piałucha ucz. kl. IId LO: Bohater mojej rodziny zasłużonym Polakiem.

5. Martyna Lipińska ucz. kl. IId LO: Z opowieści rodzinnych przy kominku.

6. S. Szańkowski: Pomocna dłoń duchowieństwa Ziemi Łosickiej w drodze do niepodległości.

7. T. Dobrowolski: „Katyniach” Ziemi Łosickiej.

8. B. Kozaczyńska: Pomoc mieszkańców Ziemi Łosickiej wysiedleńcom z Zamojszczyzny, Pomorza i Śląska w latach okupacji hitlerowskiej 1939 – 44.

9. G. Kornać: Tajna oświata na Ziemi Łosickiej 1939 – 44.

10. H. Piskunowicz: Organizacje podziemne w okresie okupacji hitlerowskiej 1939 – 44 na Ziemi Łosickiej.

11. K. Krajewski: Konspiracja antykomunistyczna na Ziemi Łosickiej 1944 – 56.

12. S. Kryński: Stefan Wyrzykowski „Zenon”.

13. F. Gryciuk: Reforma rolna PKWN, jej realizacja w Powiecie Siedleckim.

14. J. Gmitruk: Ludowcy Ziemi Łosickiej w Strukturach Polskiego Państwa Podziemnego.

15. A. Indraszczyk: Mikołajczykowski PSL w Powiecie Siedleckim.

16. J. Nasiadko: Powiat Łosicki 1956 – 74. Tworzenie miejsca i szansy na rozwój w określonej sytuacji.

17. G. Janowski: Historia NSZZ RI „Solidarność”.

18. R. Dydycz: Kapucyni w Serpelicach 1945 – 89.

19. F. Krasuski: Wolność, demokracja w twórczości artystycznej na Ziemi Łosickiej.

Sławomir Hordejuk.

 

Tomasz Demidowicz.

 

Martyna Lipińska ucz. kl. IId LO Łosice.

 

Małgorzata Piałucha uc. kl. II d LO Łosice.

 

Tomasz Dobrowolski.

 

Stefan Szańkowski.

 

Franciszek Krasuski.

 

H. Piskunowicz.

 

K. Krajewski.

 

S. Kryński.

 

R. Dydycz.

 

Stało się już tradycją, iż ważnym punktem programu naszej sesji są imprezy towarzyszące, tzn.:

- wystawy fotograficzne

- kiermasz książek regionalnych

- projekcje filmów

- prezentacje multimedialne.

Historia dywizjonu 303 - wystawa.

Dyskusja przy kawie.

Kiermasz wydań dotyczących Ziemi Łosickiej.

Dyskusja przy kawie.

Mieczysław Czarnecki podpisuje swoje książki.

 

W tym miejscu należy przyznać, iż społeczeństwo Ziemi Łosickiej jest w dużym stopniu zainteresowane naszą konferencją, która stała się na tyle popularna, iż wpisała się na stałe w rytm życia naszego Regionu. Większość wpisów w naszej Kronice zaczyna się od słowa: gratuluję ….. gratulujemy ….. .

Uczestnicy konferencji.

 

Uczestnicy konferencji.

 

Wystąpienie Starosty Powiatu Łosickiego Czesława Gizińskiego.

 

Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Łosice  Janusza Kobylińskiego.

 

Odznaczeni tytułem "Zasłużony dla Ziemi Łosickiej"  stoją od lewej:

Wojciech Bolesta, Roman Kasprowicz, Ryszard Dziedzic.

 

Zarząd TPZŁ składa serdeczne podziękowania współorganizatorom Konferencji naukowej.

Dziękujemy: Staroście Powiatu Łosickiego, Burmistrzowi MiG Łosice, Dyrekcji MHRL w Warszawie, Dyrekcji, Nauczycielom i Młodzieży I LO w Łosicach.

Bardzo dziękujemy za współpracę, Życzliwość i pomoc panu Mariuszowi Kucewiczowi, pani Małgorzacie Wojcieszuk, pracownikom ŁCI; pani Dorocie Kozłowskiej, pani Annie Jóźwiuk, panu Radosławowi Gosiowi pracownikom LDKiS; Redakcji Gazety Łosickiej oraz państwu Ewie i Andrzejowi Kowalskim za kwiaty.

Serdeczne podziękowania kierujemy ku mieszkańcom miasta i powiatu Łosickiego i Siedleckiego za zainteresowanie naszą działalnością i wsparcie duchowe i materialne, bowiem jak powiedział nasz myśliciel Tadeusz Kotarbiński:

„ Przeszłość zachowana w pamięci staje się częścią teraźniejszości”.

 

 

OTWARCIE CENTRUM ADMINISTRACYJNEGO.

29 października 2010 roku miała miejsce podniosła uroczystość otwarcia Powiatowego Centrum Administracyjnego w Łosicach przy ul. Narutowicza 6.

W bogatym programie tejże uroczystości był bardzo ważny moment – wręczenie honorowych tytułów „Zasłużony dla Ziemi Łosickiej”.

W skład Kapituły tego odznaczenia wchodzą członkowie Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łosickiej, stąd też laudację i wręczenie plakiet dokonali przedstawiciele Naszego Zarządu. A zatem do grona 67 osób już odznaczonych tą plakietą w latach 2000 – 2009, w tym roku dołączyli:

1. Czesław Baran.

2. Wojciech Bolesta

3. Henryk Brodowski

4. Ryszard Dziedzic

5. Roman Kasprowicz

6. Stanisław Michalak

7. Jerzy Nasiadko

8. Adam Struzik

9. Szczepan Wereszczyński

10. Jan Okruch (pośmiertnie).

W gronie kilkudziesięciu osób uhonorowanych tytułem „Zasłużony dla Ziemi Łosickiej” są odznaczenia pośmiertne dla tych, którzy swoją pracą i zaangażowaniem w rozwój naszego Regionu odcisnęli swój bardzo znaczący ślad na Ziemi Łosickiej, bo:

Człowiek tak długo żyje

Jak długo trwa pamięć o nim.

Część w/w odznaczeń wręczono w czasie tej uroczystości. Pozostali otrzymają je podczas „IX Spotkań Historycznych” które odbędą się 05 – 06. 11.2010r.


Uroczyste przecięcie wstęgi Powiatowego Centrum Administracyjnego.

 

Uhonorowani tytułem "Zasłużony dla Ziemi Łosickiej".

Marszałek Województwa Mazowieckiego  Adam Struzik.

 

Dyr. szpitala Henryk Brodowski.

 

Jerzy Nasiadko.

 

Szczepan Wereszczyński.

 

 

ZAPROSZENIE.

IX Podlaskie Spotkania Historyczne.

KU WOLNOŚCI,  DEMOKRACJI,  SUWERENNOŚCI -  DZIEJE  ZIEMI  ŁOSICKIEJ  1939-1989.

 

które odbędą się w dniach 5-6.XI.2010 r.

w I Liceum Ogólnokształcącym w Łosicach, ul. Szkolna 5.

 

Program.

Piątek 5 listopada 2010r.  godz.  12.00.

1. Inauguracja - otwarcie konferencji: K. Dziołak.

2. Referaty tematyczne.

3. Projekcja filmów dokumentalnych.

4. Wystąpienie młodzieżowego koła historycznego z  I  LO  w Łosicach "Śladami Łosickich Pilotów".

5. Referaty tematyczne.

6. Prezentacja multimedialna: S. Kordaczuk  "Rakieta V2 na Ziemi Łosickiej".

7. Spotkanie przy kawie.

 

Sobota  6 listopada 2010 r.  godz. 10.00.

1. Otwarcie - S. Szańkowski.

2. Wystąpienia okolicznościowe:

a) Starosta Powiatu Łosickiego - Cz. Giziński,

b) Burmistrz Miasta i Gminy Łosice - J. Kobyliński.

3.  Wręczenie odznaczenia "Zasłużony dla Ziemi Łosickiej".

4.  Referaty tematyczne.

5.  Przerwa obiadowa.

6. Referaty tematyczne (c.d.).

7.  Dyskusja.

8.  Podsumowanie - zamknięcie konferencji.

 

IMPREZY  TOWARZYSZĄCE:

1.  Wystawy fotograficzne.

2.  Kiermasz książek regionalnych.

3.  Filmy dokumentalne (projekcja).

4.  Prezentacja multimedialna: Rakieta V2 na Ziemi Łosickiej.

 

W programie sesji referaty tematyczne wygłoszą:

 

Piątek  5  listopada  2010 r.

1.  S. Hordejuk:  Sierżant pilot Stanisław Karubin 1915-41 AS lotnictwa myśliwskiego w bitwie o Anglię.

2.  T. Demidowicz:  Porucznik inżynier Władysław Aleksander Kozłowski 1907-42. Zapomniany pilot i konstruktor Ziemi Łosickiej.

3.  I. Tyczyno:  Syberyjskie wspomnienia - praca wyróżniona w konkursie.

4.  S. Szańkowski:  Pomocna dłoń duchowieństwa Ziemi Łosickiej w drodze do niepodległości.

5. T. Dobrowolski:  "Katyniacy" Ziemi Łosickiej.

6. B. Kozaczyńska:  Pomoc mieszkańców Ziemi Łosickiej wysiedleńcom z Zamojszczyzny, Pomorza i Śląska w latach okupacji hitlerowskiej 1939-44.

 

Sobota  6  listopada 2010 r.

1.  G. Kornać:  Tajna oświata na Ziemi Łosickiej 1939-44.

2.  H. Piskunowicz:  Organizacje podziemne w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-44 na Ziemi Łosickiej.

3.  K. Krajewski:  Konspiracja antykomunistyczna na Ziemi Łosickiej 1944-56.

4.  S. Kryński:  Stanisław Wyrzykowski "ZENON".

5.  F. Gryciuk:  Reforma rolna PKWN, jej realizacja w Powiecie Siedleckim.

6.  J. Gmitruk:  Ludowcy Ziemi Łosickiej w Strukturach Polskiego Państwa Podziemnego.

7.  A. Indraszczyk:  Mikołajczykowski PSL w Powiecie Siedleckim.

8.  J. Nasiadko:  Powiat Łosicki  1956-74  - Tworzenie miejsca i szansy na rozwój w określonej sytuacji.

9.  G. Janowski:  Historia  NSZZ RI "Solidarność".

10.  R. Dydycz:  Kapucyni w Serpelicach 1945-89.

11.  F. Krasuski:  Wolność, demokracja w twórczości artystycznej na Ziemi Łosickiej.

 

Wystąpienia na konferencji nie mogą przekraczać limitu czasowego (10 min).

 

 

 

 

POŚWIĘCENIE FIGURY NMP.

 

Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia odrestaurowanej Figury NMP Niepokalanego Poczęcia, usytuowanej przy drodze Kolonia Chotycze - Meszki na gruntach wsi Toporów miała miejsce 15.09.2010r. Zważywszy na okoliczności, charakter tejże uroczystości był bardzo podniosły:

1. Otwarcie (plac przy Figurze NMP);

2. Poświęcenie odrestaurowanej Figury NMP;

3. Msza św. Polowa odprawiona przez ks. Dziekana  Michała Śliwowskiego.

4. Wystąpienia okolicznościowe i podziękowania gości i gospodarzy.

5. Spotkanie-agapa przy grillu w Świetlicy Wiejskiej w Meszkach.

Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne Msza św. odbyła się w świetlicy w Meszkach. Licznie przybyli goście i gospodarze tej uroczystości byli ukontentowani atmosferą powagi, a zarazem miłym i serdecznym charakterem spotkania.

 

A było tak:

Deszcz wymusił zmianę planów.

 

Historię Figury NMP przedstawia Tomasz Dobrowolski.

 

Uczestnicy tej uroczystości.

 

Mszę św. odprawia Dziekan Dekanatu Łosickiego ks. Michał Śliwowski.

 

Podziękowania sponsorom składa przewodniczący TPZŁ Stefan Szańkowski.

 

 
Więcej artykułów…