Start Aktualności

ZAPROSZENIE.

IX Podlaskie Spotkania Historyczne.

KU WOLNOŚCI,  DEMOKRACJI,  SUWERENNOŚCI -  DZIEJE  ZIEMI  ŁOSICKIEJ  1939-1989.

 

które odbędą się w dniach 5-6.XI.2010 r.

w I Liceum Ogólnokształcącym w Łosicach, ul. Szkolna 5.

 

Program.

Piątek 5 listopada 2010r.  godz.  12.00.

1. Inauguracja - otwarcie konferencji: K. Dziołak.

2. Referaty tematyczne.

3. Projekcja filmów dokumentalnych.

4. Wystąpienie młodzieżowego koła historycznego z  I  LO  w Łosicach "Śladami Łosickich Pilotów".

5. Referaty tematyczne.

6. Prezentacja multimedialna: S. Kordaczuk  "Rakieta V2 na Ziemi Łosickiej".

7. Spotkanie przy kawie.

 

Sobota  6 listopada 2010 r.  godz. 10.00.

1. Otwarcie - S. Szańkowski.

2. Wystąpienia okolicznościowe:

a) Starosta Powiatu Łosickiego - Cz. Giziński,

b) Burmistrz Miasta i Gminy Łosice - J. Kobyliński.

3.  Wręczenie odznaczenia "Zasłużony dla Ziemi Łosickiej".

4.  Referaty tematyczne.

5.  Przerwa obiadowa.

6. Referaty tematyczne (c.d.).

7.  Dyskusja.

8.  Podsumowanie - zamknięcie konferencji.

 

IMPREZY  TOWARZYSZĄCE:

1.  Wystawy fotograficzne.

2.  Kiermasz książek regionalnych.

3.  Filmy dokumentalne (projekcja).

4.  Prezentacja multimedialna: Rakieta V2 na Ziemi Łosickiej.

 

W programie sesji referaty tematyczne wygłoszą:

 

Piątek  5  listopada  2010 r.

1.  S. Hordejuk:  Sierżant pilot Stanisław Karubin 1915-41 AS lotnictwa myśliwskiego w bitwie o Anglię.

2.  T. Demidowicz:  Porucznik inżynier Władysław Aleksander Kozłowski 1907-42. Zapomniany pilot i konstruktor Ziemi Łosickiej.

3.  I. Tyczyno:  Syberyjskie wspomnienia - praca wyróżniona w konkursie.

4.  S. Szańkowski:  Pomocna dłoń duchowieństwa Ziemi Łosickiej w drodze do niepodległości.

5. T. Dobrowolski:  "Katyniacy" Ziemi Łosickiej.

6. B. Kozaczyńska:  Pomoc mieszkańców Ziemi Łosickiej wysiedleńcom z Zamojszczyzny, Pomorza i Śląska w latach okupacji hitlerowskiej 1939-44.

 

Sobota  6  listopada 2010 r.

1.  G. Kornać:  Tajna oświata na Ziemi Łosickiej 1939-44.

2.  H. Piskunowicz:  Organizacje podziemne w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-44 na Ziemi Łosickiej.

3.  K. Krajewski:  Konspiracja antykomunistyczna na Ziemi Łosickiej 1944-56.

4.  S. Kryński:  Stanisław Wyrzykowski "ZENON".

5.  F. Gryciuk:  Reforma rolna PKWN, jej realizacja w Powiecie Siedleckim.

6.  J. Gmitruk:  Ludowcy Ziemi Łosickiej w Strukturach Polskiego Państwa Podziemnego.

7.  A. Indraszczyk:  Mikołajczykowski PSL w Powiecie Siedleckim.

8.  J. Nasiadko:  Powiat Łosicki  1956-74  - Tworzenie miejsca i szansy na rozwój w określonej sytuacji.

9.  G. Janowski:  Historia  NSZZ RI "Solidarność".

10.  R. Dydycz:  Kapucyni w Serpelicach 1945-89.

11.  F. Krasuski:  Wolność, demokracja w twórczości artystycznej na Ziemi Łosickiej.

 

Wystąpienia na konferencji nie mogą przekraczać limitu czasowego (10 min).

 

 

 

 

POŚWIĘCENIE FIGURY NMP.

 

Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia odrestaurowanej Figury NMP Niepokalanego Poczęcia, usytuowanej przy drodze Kolonia Chotycze - Meszki na gruntach wsi Toporów miała miejsce 15.09.2010r. Zważywszy na okoliczności, charakter tejże uroczystości był bardzo podniosły:

1. Otwarcie (plac przy Figurze NMP);

2. Poświęcenie odrestaurowanej Figury NMP;

3. Msza św. Polowa odprawiona przez ks. Dziekana  Michała Śliwowskiego.

4. Wystąpienia okolicznościowe i podziękowania gości i gospodarzy.

5. Spotkanie-agapa przy grillu w Świetlicy Wiejskiej w Meszkach.

Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne Msza św. odbyła się w świetlicy w Meszkach. Licznie przybyli goście i gospodarze tej uroczystości byli ukontentowani atmosferą powagi, a zarazem miłym i serdecznym charakterem spotkania.

 

A było tak:

Deszcz wymusił zmianę planów.

 

Historię Figury NMP przedstawia Tomasz Dobrowolski.

 

Uczestnicy tej uroczystości.

 

Mszę św. odprawia Dziekan Dekanatu Łosickiego ks. Michał Śliwowski.

 

Podziękowania sponsorom składa przewodniczący TPZŁ Stefan Szańkowski.

 

 

KAPLICZKA NMP NIEPOKALANEGO POCZĘCIA W TOPOROWIE.

 

Pamiątka Misji Bazyliańskich.

 

W 1790 r. unicka parafia w Chotyczach przeżyła pierwsze w dziejach dwutygodniowe misje, prowadzone przez ojców bazylianów, którzy przybyli4 października pod przewodnictwem Tymoteusza Szczurowskiego do chotyckiej cerkwi. Naprzeciw zdążającym do wsi misjonarzom wyszli wierni ze swoim parochem księdzem Piotrem Wielinowiczem na czele. Goście modlitwą powitali wiernych i świątynię. Wszystkie nauki w czasie misji głoszone były po polsku. Kazania gromadziły niezliczone rzesze wiernych obu obrządków, nawet z odległych stron.

Po wzruszających modlitwach kończących misje, nastąpiło poświęcenie krzyża. Po pewnym czasie dla upamiętnienia tych misji wymurowano kapliczkę Matki Bożej Niepokalanie Poczętej, ufundowaną przez właścicieli Toporowa na tyłach parku dworskiego przy drodze do Meszek.

Wzniesiona kapliczka przypominała kolejnym pokoleniom o wierze przodków i ich prawach do wolności wyznania.

Mimo starań kapliczka popadła w ruinę. Mijające lata wycisnęły na niej dramatyczne piętno. Taki stan wymagał natychmiastowej interwencji konserwatorskiej.

Zadania tego podjęło się Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łosickiej, które dzięki wsparciu finansowemu Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego, burmistrza MiG Łosice, Starostwa Powiatowego w Łosicach oraz pracy społecznej swoich członków i wsparciu rzeczowym łosickich i siedleckich zakładów pracy, przeprowadziło rewitalizację zabytkowej i jedynej na Mazowszu kapliczki - pamiątki Misji Bazyliańskich.

 

 


 

 

OGŁOSZENIE

W  dniach  5 -6. 11.2010r w  Liceum Ogólnokształcącym  przy ulicy Szkolnej 5 w Łosicach odbędzie się  sesja/konferencja zorganizowana  przez nasze Towarzystwo.

Temat konferencji brzmi; Ku wolności , demokracji i suwerenności - dzieje Ziemi Łosickiej  w latach 1939-89.

Proponowane tematy:

1.Działania konspiracyjne w czasie  II wojny światowej.

2. Działalność antykomunistyczna  w latach 1944-52.

3. Działalność opozycyjna w PRL-u.

4.Stosunki w zakładach pracy i działalność strajkowa  w latach 1970- 80.

5.Sytuacja lokalnego Kościoła.

6.Udział rolników  Ziemi Łosickiej w ruchu solidarnościowym.

7. Wolność i demokracja  w twórczości  artystycznej Ziemi Łosickiej.

 

Zapraszamy do przedstawiania propozycji głosów  w dyskusji związanych z powyższą tematyką. Chętnych do  udziału w dyskusji  prosimy o przesłanie tekstu wystąpienia  na nasz adres mailowy do dnia 15.10.2010 roku. Głos w dyskusji nie powinien być dłuższy niż 5 minut-2 strony maszynopisu.

Najciekawsze głosy będą opublikowane  w wydaniu książkowym.

ZAPRASZAMY.

 
Więcej artykułów…