Start Aktualności

JARMARK BOŻONARODZENIOWY.

   17 grudnia, sobota - to już ósmy Łosicki Jarmark Bożonarodzeniowy w Parku Miejskim im. Króla Aleksandra Jagiellończyka w Łosicach, organizowany przez Miasto i Gminę Łosice oraz  Łosicki Dom Kultury.
   W świątecznej atmosferze oraz bardzo zimowej, mroźnej i śnieżnej aurze mogliśmy podziwiać "cuda i cudeńka choinkowe", które cieszyły oczy zwiedzających i kupujących, ale również można było kupić coś dobrego na stół świąteczny do pojedzenia. Te wszystkie dobra prezentowali na stoiskach wystawcy z miasta, powiatu, a nawet spoza naszego województwa.
   Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łosickiej, już jako stały uczestnik Jarmarku, zaprezentował na swoim stoisku wydawnictwa regionalne i ozdoby choinkowe - rękodzieło naszych darczyńców.
   A jako, że to czas kolędowy, to doznań artystycznych w klimacie bożonarodzeniowym dopełnił "Koncert Kolęd" w wykonaniu Zespołów i Grup Wokalnych Ziemi Łosickiej.

                                                                                                                                                    Z pozdrowieniami
                                                                                                                                             i życzeniami świątecznymi
                                                                                                                                                        Zarząd
                                                                                                                                    Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łosickiej


                                                                       Stoisko Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łosickiej.

 

JEZIORY 2022 r.

 

XIX PODLASKIE SPOTKANIA REGIONALNE

Konferencja popularnonaukowa "W Dolinie Tocznej" z cyklu Podlaskich Spotkań Regionalnych odbyła się 27 maja 2022 roku już po raz dziewiętnasty. W tym roku XIX Podlaskie Spotkania Regionalne gościły w gminie Olszanka, ponieważ odbywały się w dwóch jej sołectwach: Korczówce i Szydłówce, Tradycyjnie Zarząd TPZŁ zaprosił zebranych uczestników do zasłuchania się w opowieściach o wydarzeniach i ludziach z dalszej i bliższej przeszłości Ziemi Łosickiej oraz do zapoznania się z bogatą i ciekawą wiedzą przyrodniczą, która ukazuje piękno naszego miejsca do życia.

Wiedza jest wartością niezbędną do budowania tożsamości, bez której optymalne funkcjonowanie jednostek, grup czy narodów jest niepełne, a wręcz niemożliwe. A wiedza o przeszłości i teraźniejszości swojego miejsca na ziemi - małej ojczyzny pozwala na określenie tego skąd jesteśmy, ale też na uzyskanie odpowiedzi na pytanie: kim i jacy jesteśmy. Ta myśl przyświecała organizatorom tegorocznej konferencji, po której zakończeniu uczestnicy wyszli z sali z ugruntowanym przekonaniem, że Ziemia Łosicka jest ciekawym i inspirującym miejscem do nauki, do pracy, do życia oraz z zapałem do działania na rzecz jej rozwoju.


               Spotkanie prowadził p. Marian Czmoch.                                    Spotkanie otworzyła prezes TPZŁ p. Katarzyna Chryć Kobylińska.                     Wiele ciepłych słów pod adresem TPZŁ padło z ust p. Janusza Kobylińskiego i p. Mariusza Kucewicza.      Głos zabrała również p. Agnieszka Chmielewska dyr. szkoły.                     Uczniowie przedstawili historię gminy Olszanka.                                                                  Uczniowie nagrodzeni w konkursie "Dolina Tocznej".                                                              Uczniowie nagrodzeni w konkursie "Dolina Tocznej".                   Licznie zgromadzona publiczność.                                        Oglądanie wystaw towarzyszących.                                                                          Oglądanie wystaw towarzyszących.                        Kiermasz książek regionalnych.                                                              Wystawa fotograficzna.                        Referaty tematyczne wygłosili m. in. p. Wanda Fronczek i p. Dariusz Kazun.                        Występy "Małej Ziemi Łosickiej"                                             Podziękowanie p. dyr szk. Agnieszce Chmielewskiej.                              Bardzo smaczny obiad przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Szydłówki.
 

231 ROCZNICA KONSTYTUCJI 3 MAJA.

     Po dwuletniej przerwie z powodu pandemii, TPZŁ miało okazję znów przyłączyć się do obchodów kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w kościele św. Zygmunta, po której licznie zebrani uczestnicy przemaszerowali pod pomnik, znajdujący się w parku na łosickim rynku. Pan Kamil Sakowski powitał wszystkich zebranych, a szczególnie posła na sejm Waldemara Kraskę, oraz wszystkich reprezentujących łosickie władze powiatowe i gminne, i stowarzyszenia biorące udział w tej uroczystości. Następnie druhowie ze straży pożarnej wciągnęli flagę na maszt, po czym przedstawiciele władz i stowarzyszeń złożyli kwiaty pod pomnikiem Konstytucji 3_go Maja. Po tej części uroczystości rozpoczęły się okolicznościowe przemówienia: p. posła Waldemara Kraski, burmistrza MiG Łosice p. Mariusza Kucewicza oraz starosty powiatu p. Janusza Kobylińskiego, którzy podkreślali ważność tej ustawy. Na koniec obchodów odbył się koncert uczniów ze szkoły muzycznej w Łosicach, którzy uświetnili tę uroczystość.

                  Powitanie pocztów sztandarowych.                                                      Szpaler pocztów sztandarowych.                                          Mszę odprawiali ks. proboszcz Sławomir Kapitan i ks. proboszcz Paweł Madaliński.


                                               Na rynku przed pomnikiem Konstytucji 3 Maja.


        Złożenie kwiatów przez przedstawicieli TPZŁ.                                               Kwiaty przed pomnikiem Konstytucji 3 Maja.           Przemawia poseł p. Waldemar Kraska.                                                   Przemawia starosta powiatu p. Janusz Kobyliński.                                                             Występy uczniów ze szkoły muzycznej w Łosicach.


 
Więcej artykułów…