Start Aktualności

Sarnaki - sesja popularno-naukowa

   Dnia 31.03.2019 r. odbyła się w szkole podstawowej w Sarnakach sesja popularno-naukowa pt. "Nasza różnorodna", na którą zostali zaproszeni członkowie TPZŁ. Na wstępie pani dyr. szk. Barbara Michoń powitała gości i sesja rozpoczęła się wystąpieniem biskupa diecezji drohiczyńskiej Pacyfika Dydycza. Po tym niewątpliwie ciekawym, aczkolwiek przydługim wprowadzeniu w historię odbyła się część artystyczna. Uczniowie recytowali poezję lokalnych poetów w sposób iście artystyczny. Cała delegacja TPZŁ była pod silnym wrażeniem.

   Po tym wydarzeniu referenci przedstawili bardzo ciekawe historie dotyczące regionu Sarnak. Kto był i o czym mówił można się dowiedzieć z "Rocznika nr 2 Ziemi Sarnackiej", który był do nabycia w czasie przerwy. Były też wystawy dotyczące historii oraz militariów. No i oczywiście poczęstunek złożony ze wspaniałych ciast przygotowanych przez miejscowe gospodynie oraz kawa i herbata. Sesja zakończyła się dość późno, ale wróciliśmy z niej bardzo zadowoleni.

 
                           Otwarcie konferencji.                                                                               Występy młodzieży. 


 
                  Słowo wstępne biskupa P. Dydycza.                                                       Rafał Zubkowicz - Kościół w Litewnikach.


 
                                                                                Licznie zgromadzona publiczność.


 
                Irena Paździor - Kościół w Sarnakach.                                                Burmistrz Sarnak p. Grzegorz Arasymowicz.


 
                                                                                             Kawa, herbata i ciasto.


 
                                                                                                  Kiermasz książek.


 
              Agata Wasilewska - Ks. Jan Krzewski.                                                         Rafał Dmowski - Most we Fronołowie.


 
              Sławomir Kordaczuk - Moje Hołowczyce.                                                Tomasz Nasiłowski - Cztery mosty na Bugu.


 
                       Marek Jerzman - Pomoc Żydom.                                                         Rafał Dydycz - Wysiedlenie ludności ukraińskiej.


 
                                                                                              Wystawa militariów.
 

TRUSKAWIECWyjazd do sanatorium w Truskawcu (Ukraina, potrzebny paszport)

  Termin 13.11.2018 – 25.11.2019 r.

-   2 dni podróż, 10 dni pobytu, 8 dni zabiegowych

  Koszt 370 zł. zaliczka + 300E na miejscu

- przejazd, wyżywienie, noclegi, ok. 5-6 zabiegów

- za dodatkową opłatą: dodatkowe zabiegi, wycieczki

Zakwaterowanie – sanatorium „Szachtar”

Zakwaterowanie, posiłki, lekarze, zabiegi, basen, pijalnia wód w jednym budynku. Pokoje dwuosobowe z węzłem sanitarnym.

Termin zgłaszania do 01.03.2019 r.

Kontakt Marian Czmoch tel. 510 666 933

Spotkanie osób zainteresowanych: TCDK /stary szpital/ 14.02.2019 r. godz. 16.00

 

ZAPROSZENIE

                                                         Szanowni Państwo,

bardzo serdecznie  zapraszam w dniu 11 stycznia 2019 r. na spotkanie Noworoczne  w Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur o godzinie 16.00.

                                                                                                            w imieniu UTW i TPZŁ

                                                                                                                   Andrzej Zając


 

XVII SPOTKANIA REGIONALNE

XVII  SPOTKANIA  REGIONALNE  W  ŁOSICACH

Już po raz siedemnasty Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łosickiej zorganizowało konferencję o charakterze popularno-naukowym. Tym razem wybór tematu nie podlegał dyskusji, nie mógł być inny w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości – „Dla niepodległej. Ojczyzno moja, ziemio polska”. Oprócz TPZŁ organizatorami byli również Burmistrz Miasta i Gminy w Łosicach, I Liceum Ogólnokształcące w Łosicach oraz Łosicki Dom Kultury. W pierwszej części uczestniczyły poczty sztandarowe TPZŁ i I LO. Ciepłe słowa do organizatorów i uczestników skierowali burmistrz MiG p. Mariusz Kucewicz, dyrektor I LO p. Wiktor Boruta  i dyrektor ŁDK p. Dorota Kozłowska.

Referaty wygłoszone na spotkaniu dotyczyły wkładu mieszkańców ziemi łosickiej w odzyskanie niepodległości w różnych aspektach: akcje zbrojne – powstania, działalność gospodarcza, trwanie przy wierze ojców – unici, działalność polityczna.

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego przedstawili efekty realizowanego projektu „Szkoła Młodych Patriotów”. Zaprezentowali konkursy literackie, plastyczne, recytatorskie, wywiady dotyczące patriotyzmu młodzieży i społeczeństwa.

Prezes TPZŁ p. Stefan Szańkowski poprzez bardzo wiele cytatów ówczesnych i współczesnych Polaków odniósł się do problemu, z którym stykali się nasi przodkowie i który nadal jest aktualny –  „Polska, ale jaka? W 100-lecie niepodległości”.

Dr Grzegorz Welik – dyrektor Archiwum Państwowego w Siedlcach – w referacie „Ziemiaństwo na Ziemi Łosickiej w przededniu niepodległości” omówił walkę Polaków na płaszczyźnie gospodarczej z caratem. Walka z zaborcą to nie tylko w zbrojne powstania, ale także w ciągłe trwanie na ojcowiźnie, przeciwstawianie się wszelkimi sposobami przejmowaniu ziemi przez wyznawców prawosławia – Rosjan.

Wicedyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach p. Sławomir Kordaczuk w referacie „Oni walczyli o wolność i niepodległość. Weterani wojenni powiatu łosickiego z lat 1918 -1944” przedstawił sylwetki tych, którzy walczyli o wolną Polskę, a wywodzili się z ziemi łosickiej. Ci ludzie już odeszli, pozostały tylko ich wspomnienia zebrane przez referenta. Obecnie możemy pozyskiwać informacje tylko z drugich lub trzecich rąk.

Pan Tomasz Dobrowolski (TPZŁ) odniósł się do okresu po powstaniu styczniowym. Represje zaborcy, konfiskaty majątków, wywózki na Sybir, walkę Unitów Podlaskich o zachowanie swojej wiary przedstawił w referacie „Stąd ich ród – walczyli dla niepodległej”.

Płk rez. SG Andrzej Zając – prezes UTW w Łosicach – w referacie „Formacje graniczne II Rzeczpospolitej” nakreślił proces formowania się jednostek ochrony pogranicza od odzyskania niepodległości  aż do ostatecznego ich ukształtowania w latach 30-tych. Nie był to proces jednolity ani prosty. Wielkość granic (ponad 5 tys. km.) oraz różna podległość w początkowych latach wydłużały okres pełnego sformowania jednolitych oddziałów strzegących naszych granic.

Na sali wykładowej rozmieszczone były tablice poglądowe dotyczące odzyskiwania niepodległości: „Pomniki niepodległości”, „Ojcowie niepodległości”, „Dziedzictwo Kulturowe Ziemi Łosickiej”, „Droga do niepodległości 1918 – 2018”. Wystawę publikacji o tematyce niepodległościowej przygotowała Biblioteka Pedagogiczna w Łosicach. Można było też nabyć książki o tematyce regionalnej na zorganizowanym kiermaszu.

Na zakończenie wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łosickiej, który zatańczył poloneza i wykonał kilka pieśni patriotycznych.


  Otwarcia spotkania dokonał v-ce prezes TPZŁ p. Krzysztof Dziołak.                       Poczty sztandarowe TPZŁ i I LO w Łosicach.                                                                                         Uczniowie I LO w Łosicach.                  Publiczność zgromadzona na spotkaniu.                                                  Wystawa pt. "Szkoła Młodych Patriotów".                                                   Stoisko z wydawnictwami regionalnymi cieszyło się sporym zainteresowaniem.                                                        W czasie przerwy można się było poczęstować  kawą, herbatą i ciastem.                                                                      Wystawy budziły zainteresowanie wśród zgromadzonych.     Głównymi prowadzącymi to spotkanie byli ucz. I LO w Łosicach.                                              Stefan Szańkowski.                                  Grzegorz Welik.                                                                                     Sławomir Kordaczuk.                             Tomasz Dobrowolski.                                                                                         Andrzej Zając.


                                                                                      Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łosickiej.
 
Więcej artykułów…