Start Aktualności

WALNE ZEBRANIE 2024r.

    Dnia 6 maja 2024 r. odbyło się Walne Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łosickiej. Dotyczyło ono przegłosowania zmiany w statucie TPZŁ podjętej uchwałą 1/2024 na posiedzeniu zarządu w dniu 25 marca 2024r.
1. Zmiana zdania w Rozdziale II, &5 "Cele Towarzystwa określone w &5 realizuje się przez" zastępuje się zdaniem "Cele Towarzystwa określone w &4 realizuje się przez"
2. Usunięcie w Rozdziale II, &5 punktu 10.
3. Dodanie w Rozdziale II, &4 punktu 4 o treści "Prowadzenie działalności promocyjnej oraz projektów wspierających rozwój i wiedzę związaną z Ziemią Łosicką."
   Powyższe zmiany zostały przegłosowane pozytywnie. Zmiana w Rozdziale II, &4, punktu 4 pozwoli pozyskiwać środki finansowe na działalność statutową TPZŁ. 

UROCZYSTE OBCHODY 233 ROCZNICY KONSTYTUCJI 3 MAJA

    Jak co roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łosickiej aktywnie włącza się w obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Tym razem jest to 233 rocznica, którą rozpoczyna uroczysta Msza Święta za ojczyznę w kościele pod wezwaniem św. Zygmunta Króla. Po jej zakończeniu wszyscy zebrani, na czele z pocztami sztandarowymi przemaszerowali pod obelisk w parku poświęcony właśnie temu wydarzeniu. Przedstawiciele organizacji samorządowych, szkół oraz organizacji pozarządowych m. in. TPZŁ i UTW złożyli kwiaty.
    Następnie zebrani wysłuchali przemówień p. burmistrza Mariusza Kucewicza oraz p. starosty Janusza Kobylińskiego. Na zakończenie uczniowie szkoły podstawowej nr 2 w Łosicach oraz szkoły muzycznej uświetnili uroczystość swoimi występami.
 

Zaproszenie - Katyń


 

Wizyta w muzeum w Dąbrowie

   Dnia 1 marca grupa członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łosickiej odwiedziła Dąbrowę, żeby uczestniczyć w otwarciu wystawy związanej z tkactwem ludowym na pograniczu  Mazowsza i Podlasia p.t. "Utkane z marzeń". Licznie zgromadzonych gości powitał dyr. muzeum w Siedlcach p. Sławomir Kordaczuk.
   Kurator wystawy p. Mariusz Kozłowski opowiedział o pracy związanej z tkactwem, a kierownik  działu etnografii w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu p. Agnieszka Kiersnowska zapoznała zebranych z historią, wykonywanego po raz pierwszy w pracowni braci Namietkiewiczów w Brańsku, dywanu dwuosnowowego.
   Potem długo jeszcze rozmawiano na temat tkactwa. Na koniec dyskusja przeniosła się do sąsiedniego budynku gdzie mogliśmy poczęstować się wspaniałymi kanapkami i dobrym ciastem oraz wypić kawę lub herbatę.

 
Więcej artykułów…