Start UTW Wydarzenia

Wydarzenia UTW

Przeniesienie strony

         Od dnia 17.10.2019 r. strona UTW Łosice zostaje przeniesiona pod adres: https://biblosice.wordpress.com/  ( w zakładce UTW ). 

WALNE ZEBRANIE

   Dnia 17.09.19. r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Uniwersytetu III Wieku im. Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w Łosicach. Na tym zebraniu podjęta została decyzja o postawieniu stowarzyszenia w stan likwidacji i przejściu pod ŁDK. Po burzliwej dyskusji odbyło się głosowanie, w którym na 58 obecnych członków, za przejściem głosowało 43, przeciw 13, a 2 wstrzymało się od głosu. Na koniec spotkania przybyła dyr. ŁDK pani Dorota Kozłowska, która wyraziła zadowolenie z tego, że rozszerzy się zakres działalności tej instytucji o seniorów, oraz poinformowała w jakim zakresie może wesprzeć działalność UTW.

 
       Otwarcia zebrania dokonał prezes A. Zając.                        Prowadzącym zebranie został M. Czmoch.


 
                                                    Członkowie UTW obecni na walnym zebraniu.


 
     Stan finansów UTW przedstawiła M. Demianiuk.                      Każdy mógł wziąć udział w dyskusji.


 
                                                                        W trakcie głosowania.


 
   T. Górniak przedstawił protokół komisji skrutacyjnej.          Na zakończenie głos zabrała p. Dorota Kozłowska.

 

ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO 2018/19

Wszyscy słuchacze otrzymali promocję na następny rok! Ta wiadomość była najbardziej oczekiwana w dniu 12.06.2019r., kiedy to Uniwersytet Trzeciego Wieku świętował uroczyste zakończenie roku akademickiego 2018/19.

Uroczystość rozpoczęła się wernisażem prac grup rękodzieła artystycznego w Sali Klubowej ŁDK. Zebranie wytworów rąk członków grup florystycznej i dequpage, uświadomiło słuchaczkom ile się nauczyły i jakie umiejętności zdobyły.

Uroczystość zakończenia roku akademickiego odbyła się w Sali Widowiskowej ŁDK.

O godz. 13.00 Prezes UTW p. Andrzej Zając otworzył uroczystość witając słuchaczy i zaproszonych gości: Starostę Powiatu Łosickiego p. Katarzynę Klimiuk, Burmistrza Miasta i Gminy Łosice p. Mariusza Kucewicza, prezesa fundacji „DONUM” p.Ewę Jarocką, dyrektora ŁDK p. Dorotę Kozłowską, dyrektora Zespołu Szkół Nr1 w Łosicach p. Wiktora Borutę. Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele zaprzyjaźnionych uniwersytetów z Siedlec, Mordów i Zbuczyna.

Następnie Prezes UTW przedstawił działania i osiągnięcia naszego stowarzyszenia, podsumował pracę Zarządu i poszczególnych grup studentów w roku akademickim2018/19. Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach wyrazili podziw, uznanie i zachwyt dla aktywności i chęci działania seniorów.

Prezes UTW wręczył symboliczne upominki przedstawicielom władz, instruktorom i sponsorom, w podziękowaniu za wsparcie, współpracę i pomoc w działalności UTW. Na zakończenie części oficjalnej grupy zaprezentowały przygotowane na tę okoliczność programy. Wystąpiły grupy: taneczna, aerobicu, języka angielskiego i wokalna.

Po części oficjalnej słuchacze oraz zaproszeni goście  udali się na spotkanie plenerowe do gospodarstwa agroturystycznego „U Waldka”, by świętować zakończenie roku akademickiego i cieszyć się z „promocji”.

Z nowymi siłami i pomysłami, wypoczęci po wakacjach wracamy w październiku.

 

           Otwarcie spotkania dokonuje p. A. Zając.                                                                      Słuchacze UTW.


 

            Uroczyste odśpiewanie hymnu UTW.                                                                 Zaproszeni goście.


 

                                 Wiele ciepłych słów usłyszeliśmy od burmistrza p. M. Kucewicza i starosty p. K. Klimiuk,


 
              i dyr. ŁDK p. D. Dozłowskiej.                                                             Podziękowanie władzom za pomoc w działalności UTW.


 

                  Podziękowanie instruktorom.                                                                Podziękowanie władzom UTW.


 

                     Występ chóru UTW.                                                                             Prezentacja grupy językowej.


 

                                                                               Prezentacja grupy tanecznej.


 

                                                                               Spotkanie plenerowe "U Waldka".


 

                                                                           Spotkanie plenerowe "U Waldka".


 

                                                                            Spotkanie plenerowe "U Waldka".


 

                                                               Na takim spotkaniu nie może zabraknąć tańców.


 

              Słuchacze UTW dadzą radę długo tańczyć.                                                       Czas na pamiątkowe zdjęcie.


 

SPOTKANIE W ZAJĄCÓWCE

   Dnia 21.05.2019 r. odbyła się wspaniała impreza turystyczno - integracyjna członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łosicach. Dzięki uprzejmości pani Jadwigi Świderskiej - Dudziuk oraz pana prezesa UTW Andrzeja Zająca mieliśmy okazję spędzić bardzo miły dzień w słynnej już z poprzedniego spotkania "Zającówce" w miejscowości Mierzwice. Część słuchaczy UTW odbyła spacer "Nordic Walking" wg trasy opracowanej przez kol. Wandę Frączek. Pozostali, którzy ze względów zdrowotnych nie mogli tego zrobić pospacerowali sobie nad Bugiem, który położony jest niedaleko "Zającówki" oraz pomogli gospodarzom w przygotowaniu grila. Jedzenia było w bród, począwszy od bardzo dobrej kwaśnicy - na ogórkach kiszonych, wykonanych przez gospodarza, skończywszy. Było dużo żartów, śpiewów, rozmów na tematy UTW i nie tylko. Pogoda wprawdzie zmuszała nas do przemieszczania się z ogródka na werandę, ale to tylko pomagało nam w dodatkowej mobilizacji i ruchu na świeżym powietrzu.
   Wszystko co dobre , szybko się kończy. Niestety musieliśmy wracać do Łosic serdecznie żegnani przez gospodarzy tego obiektu z zapewnieniem, że to nie ostatni raz.

   Wszyscy uczesnicy tego wypadu za miasto dziękują gospodarzom za wspaniałe przyjęcie.

 
                        Ruszamy na trasę - deszcz już nie pada.                             Zbliżamy się do mostu kolejowego na Bugu we Fronołowie.


 
                            Pamiątkowe zdjęcie na tle mostu.                                                 Na moście też trzeba zrobić zdjęcie.


 
               Ciekawe w którą stronę mamy dalej iść?                                     Pierwsi spacerowicze witani w "Zającówce".


 
        Wdzięczni studenci UTW wręczają gospodarzom kwiaty.                                                 W kolejce po kwaśnicę.


 
                   Ta kwaśnica jest naprawdę dobra.                                                               Widok ogólny na biesiadujących.


 
               Zaczęło padać, a więc na werandzie śpiew.                                                             I już po deszczu.


 
                            Spacer w kierunku Bugu.                                                                 Pamiątkowe zdjęcie nad Bugiem.


 
                        Ciekawe kto kogo buja?                                                                                Czyżby znów padało?


 
                        Chodźcie do nas, już nie pada.                                                         Pamiątkowe zdjęcie na tle "Zającówki". 

INTRYGA

  W sobotnie popołudnie 30.03.2019, wielu słuchaczy łosickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku obejrzało spektakl teatralny pt. „Intryga”. Spektakl wystawił amatorski teatr „Dlaczego nie” z Siedlec, działający przy tamtejszym UTW, na zaproszenie łosickiego UTW i przy współpracy z ŁDK.

  Lekką i życiową komedię napisał p. Dariusz Pugacz a wyreżyserował p. Mirosław Łukasiewicz. Obaj panowie grają też w tym spektaklu. Aktorami są słuchacze UTW z Siedlec, blisko współpracujący z młodzieżą zainteresowaną teatrem.

   „Intryga” przedstawia perypetie pewnego małżeństwa, codzienne życie i obowiązki. Mąż ma jednak inny pomysł na małżeńskie życie. Ale od czego jest żona, a także jej sprytne i podstępne koleżanki? Wkraczają do akcji i … się dzieje!

   Intryga świetnie skonstruowana, lekko i wartko prowadzona, zaskakująco profesjonalni aktorzy, którzy bawią się wraz z widzami. Ci, którzy zdecydowali się obejrzeć spektakl nie żałowali i opuszczali salę ŁDK w wyśmienitych humorach. Szkoda, że na widowni zasiadło kilkadziesiąt osób , a mogło o wiele więcej.

 

 

 

 

 

 

 

WYKŁAD

   Dnia 12.03.19 r. o godz. 1200 w Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur odbyło się spotkanie słuchaczy UTW z paniami z Urzędu Skarbowego w Łosicach: panią naczelnik Magdaleną Łucjan-Bazyluk oraz panią Małgorzatą Piotruk i panią Anetą Sawczuk. Zostaliśmy zachęceni do korzystania z aplikacji E-pit i to skutecznie, ponieważ wszyscy obiecali, że po spotkaniu idą do domu rozliczać się przez internet.
   Spotkanie odbyło się w bardzo miłej atmosferze, słuchacze zadawali pytania, na które panie bardzo chętnie i wnikliwie odpowiadały. Na koniec słuchacze otrzymali gadżety i umówili się na kolejne spotkanie, na którym pani kierownik Małgorzata Piotruk wyjaśni z jakich ulg mogą skorzystać seniorzy.
 
                          Panie prowadzące wykład.                                                                              Słuchacze UTW.


 
                                                                                                  Słuchacze UTW.


 
                                                                                                 Słuchacze UTW. 
Więcej artykułów…