Start

Latest

The latest news from the Joomla! Team

WALNE ZEBRANIE TPZŁ

   27 kwietnia 2017 r. odbyło się walne zebranie TPZŁ, otworzył je  prezes Stefan Szańkowski. Prowadzenie zebrania powierzono Marianowi Czmochowi. Do zebranych z krótkim przemówieniem zwrócił się Burmistrz Miasta i Gminy - Mariusz Kucewicz. Prezes przedstawił sprawozdanie z działalności za rok 2016. Skarbnik - Maria Demianiuk - przekazała informacje dotyczące stanu finansów, a przewodnicząca komisji rewizyjnej dokonała audytu działalności finansowej za rok 2016. Zebrani jednogłośnie głosowali za udzieleniem absolutorium Zarządowi TPZŁ. Stefan Szańkowski przedstawił plan działania na rok 2017. Najważniejsze zadania do realizacji  przyjęto w uchwałach.


         Zebranie otworzył prezes p. Stefan Szańkowski.                                            Przewodniczącym zebrania wybrano p. Mariana Czmocha.                                                                                             Uczestnicy zebrania.                              Uczestnicy zebrania.                                                                        Uczniowie LO robiący projekt na temat TPZŁ.                 Burmistrz MiG Łosice p. Mariusz Kucewicz.                                       Sprawozdanie z działalności TPZŁ przedstawił prezes.       Sprawozdanie finansowe przedstawiła p. Maria Demianiuk.                         Przewodnicząca komisji rewizyjnej p. Wanda Frączek.


 

ROŚLINY LECZNICZE

  

   26 kwietnia 2017 r. w Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur w Łosicach odbył się wykład dr Lidii Borkowskiej (pracownika naukowego UPH w Siedlcach). Tematem wykładu były "Rośliny lecznicze".  Uczestniczyli w nim słuchacze UTW w Łosicach. Tematyka dotyczyła ziołolecznictwa w schorzeniach reumatycznych, skórnych, prostaty.

   "Dojrzałość okresem jest złotym" - projekt autorski Ewy Jarockiej realizowany przez Fundację DONUM ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Ministra "Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku"


               Wszystkich powitał p. Marian Czmoch.                                            Kilka słów powiedziała p. Ewa Jarocka z Fundacji DONUM.                                                                Wykład poprowadziła p. dr Lidia Borkowska z UPH w Siedlcach.                                                                                                     Słuchacze UTW.

 
       Podziękowanie za wykład złożył prezes UTW p. S. Szańkowski. 

RAJD ROWEROWY


 

INAUGURACJA PROJEKTU

   „Dojrzałość okresem jest złotym” - to tytuł projektu skierowanego do słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku ze wschodniej części Mazowsza. Jego inauguracja odbyła się 24 kwietnia w Sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach. Zamysłem podjętych działań będzie aktywizacja seniorów.

   W spotkaniu uczestniczyli  przedstawiciele Uniwersytetów III wieku z Siedlec, Sokołowa Podlaskiego, Łosic, Węgrowa i Zbuczyna. Każda grupa zaprezentowała ciekawy program artystyczny.

   Łosicki UTW im. Tajnej Organizacji Nauczycielskiej reprezentował chór, jego członkowie zaśpiewali dwie piosenki. W uroczystości udział wzięli  Burmistrz MiG Łosice oraz członkowie Zarządu UTW z prezesem Stefanem Szańkowskim.

   Realizacja projektu przyniesie znaczne korzyści finansowe oraz umożliwi rozszerzenie oferty edukacyjnej dla słuchaczy. 

CUDZE CHWALICIE

    22 kwietnia odbył się kolejny Rajd Pieszy i Nordic Walking organizowany przez Starostwo Powiatowe w Łosicach, Klub Sportowy „Jedynka” Łosice, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łosickiej oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku. Tym razem pod hasłem „Cudze chwalicie swego nie znacie” ośmioosobowa grupa w sobotni ranek wyruszyła z Łosic do Dzięcioł, aby tam zobaczyć pozostałości po wczesnośredniowiecznym grodzisku.

   Nasz przewodnik Marian Czmoch w trakcie marszu opowiadał historię i ciekawostki związane z terenami oraz grodziskiem. Po przejściu ponad 9 km do dotarliśmy do grodziska skrytego pośród drzew i usłanego dywanem wiosennych kwiatów m.in. zawilcami, przylaszczkami, kokoryczą. Aby dotrzeć do centrum grodziska pokonaliśmy jeszcze wały i fosy, które w średniowieczu służyły jako element obronny. Na placu wewnętrznym czekał na nas sołtys wsi Dzięcioły Pan Zdzisław Mieleszko, który również opowiedział klika historii związanych z grodziskiem potocznie nazywanym „okopami”.

   Po zregenerowaniu nadwątlonych marszem sił, nastąpił moment dekoracji pamiątkowymi medalami, po którym wyruszono w drogę powrotną.


 
 
Więcej artykułów…